Mønstring

​Mønstring innen navigasjon inneholder en del med teoretiske spørsmål innen sjøveisregler, lanterneføring, GPS brukerteori, samt elementær radarteori. Den andre delen innbefatter kontroll av kartrettelser, loggbok, fyrliste, UL, nattordrebok, samt ev
Under kolonnenn "Dokumenter" finner du en liste med spørsmål laget av Navigasjons Kompetansesenteret. Et utdrag fra denne listen vil bli brukt når fartøyet skal mønstres i navigasjon.
Dokumenter


Spørsmålsbank ifm med navigasjonsmønstring (doc)
Publisert 11. april 2011 09:36.. Sist oppdatert 3. juni 2015 17:02.