Navigasjonsprosedyrer

​Denne siden gir en presentasjon av momenter som bør benyttes til både forberedelser og gjennomføring av seilas.
Regneregler viser prinsipper som benyttes under seilas

Navigasjosnbrief lister hvilke punkter en brief skal inneholde

Prosedyre for overtakelse lister hvilke punkter som skal tas hensyn til ved overtakelse

Grunnprinsipper for seilas gir momenter til kartforberedelser

Strømsettinger gir forenklet info om leder langs norskekysten
Dokumenter


Veiledning og eksempler for bruk av rorordrer. (ppt)


Kartsymboler (pdf)


Utkikkstjenesten (pdf)
Publisert 11. april 2011 09:37.. Sist oppdatert 3. juni 2015 17:03.