Navkomp_1Navkomp_1http://forsvaret.no/media/PubImages/Navkomp_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2665

Sjøforsvarets navigasjonssimulator

Sjøforsvarets navigasjonssimulator befinner seg på Sjøkrigsskolen, og drives og opereres av personell ansatt ved Sjøforsvarets navigasjonskompetansesenter.​
​​​Simulatorparken består av to hovedelementer:
  • 5 småbroer med 210 graders visuelt bilde og 30 graders akterkanal, samt 1 radar (DB10) og 1 ECDIS (SM10).
  • 1 storbro med 360 graders visuelt bilde, samt 2 radar (DB10)og 2 ECDIS (SM10)

 Simulatorer

 

 

SamarbeidSamarbeidhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator/samarbeid
SimulatorteknologiSimulatorteknologihttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator/simulatorteknologi
Scenariobasert treningScenariobasert treninghttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator/scenariobasert-trening
SmåbroerSmåbroerhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator/smabroer-simulator
StorbroStorbrohttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator/storbro-simulator
HurtigbåtbroHurtigbåtbrohttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator/hurtigbatbro-simulator
SkjoldSkjoldhttp://forsvaret.no/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/sjokrigsskolen/navigasjonskompetansesenteret/sjoforsvarets-navigasjonssimulator/skjold-simulator

Publisert 27. april 2011 09:39. av Lunde, Petter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.