Navigasjonssimulator

​Navigasjonssimulatoren består av følgende elementer:
1 Storbro (Bro G)
 • 360° visuelt bilde, 2 RADAR og 2 ECDIS 
 • 5 småbroer (Bro A, B, C, E og F)
  210° visuelt bilde og 30° akterkanal samt RADAR og ECDIS 
 • 1 Skjold bro (Bro D).
  1:1 Skjold bro er planlagt ferdig medio sommeren 2009 
 • Auditorium for brief og debrief
 • Instruktørrom for scenario kontroll


 • Bro G, Storbro 
  Brokonfigurasjon Bro G:
  360° "field-of-view" med et visuelt bilde som er 3,4 meter høyt.

  Broen er utstyrt med styrepult, rorstand, 2 DB10 RADAR , 2 SM10 ECDIS, forskjellige informasjons display for navigasjon, sambandssystem, lydsystem, etc.

  Bro A - F 
  Satt sammen av 5 visuelle broer med 1 RADAR og ECDIS per bro. Alle kan knyttes sammen i ett felles spill. Broene er levert av Kongsberg Maritime, først som ren radar/ECDIS i 2002 og oppdatert til visuell løsning i 2005.

  Brokonfigurasjon Bro A - F:

  Simulatoren har 5 likt utrustede broer, som er navngitt med bokstavene A-F;

  • DataBridge 10 radar
  • SeaMap 10 ECDIS
  • Styrekonsoll
  • Kartbord
  • Ellers finnes det standard broutrustning som GPS, logg, STK panel, VHF, kikkert, etc.

  Auditorium 
  Auditoriumet kan benyttes til brief av planlagt seilas. Det er også mulig å lagre den gjennomførte seilasen og spille den av i auditoriumet etterpå. Da kan man enkelt vise frem hendelser hvor besetningen på bro enten utførte navigasjonen godt eller dårlig - alt etter som. Det gir en unik mulighet til diskusjon og da forhåpentligvis en påfølgende felles forståelse av problemstillinger vi møter på havet.

  Instruktørrom 
  Fra instruktørrommet kan man styre alle broene samt manipulere øvelsen med trafikkskip, vær, tid på døgnet, osv. Sambandet er knyttet opp mot instruktørrom slik at instruktør kan spille sammen med de enkelte broene for mer realistisk øving. Instruktørrommet er også utstyrt med overvåkingsystem for evaluering av elever på de respektive broene.


  Publisert 31. mars 2011 21:52..