Studier

En lederutdanning ved Sjøkrigsskolen gir deg tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

Sjøkrigsskolen tilbyr følgende studier på bachelornivå:

Publisert 8. juli 2015 11:21.. Sist oppdatert 10. januar 2018 08:55.