hv_863_øvelsegjallarhornhv_863_øvelsegjallarhornhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=159Øvelse Gjallarhorn 2017/media/PubImages/Øvelse_Gjallarhorn (122 of 170).jpg

1.200 soldater inntar Sørlandet

HV-soldatene skal under Øvelse Gjallarhorn øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur og spesielt kommunikasjonsinstallasjoner i en tenkt krisesituasjon. 

8. - 14. juni vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre årets hovedaktivitet i Kristiansandsområde.

I rammen av det scenarioet vi har utviklet, vil vi øve territorielle operasjoner. Vi vil samvirke med sivile etater i rammen av det vi kjenner som totalforsvaret. Vi vil drive overvåkning og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur, vi vil også forberede mottak av forsterkninger inn til Kristiansandsområdet. Vi vil være meget synlige i regionen og i bybildet under feltdelen av øvelsen som foregår 8. til 14. juni, forteller sjefen for HV-08 oberst Bjørn Arild Siljebråten.

Øvelse Gjallarhorn er den største og viktigste øvelsen for HV-08 i år. Det er en kompleks øvelse som tar for seg trusler mot flere objekt samtidig. Hensikten med øvelsen er å bedre beredskapen og redusere reaksjonstiden ved en skarp hendelse. 

Viktige og sårbare ressurser i samfunnet må og skal sikres. I dette arbeidet har HV, i samarbeid med politiet, en viktig rolle. HV skal sikre verdier i krise og krig, slik at Norge har alle nødvendige ressurser i forsvaret av landet.

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet. Objektsikring er en av oppgavene knyttet til begrepene lokalt territorielt ansvar og territorielle operasjoner. HV ivaretar, som del av disse begrepene, også andre viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid.


Gjallarhorn er guden Heimdals horn som kunne høres i både gudenes og menneskenes verden. Hornet skulle brukes til å vekke gudene dersom det var fare på ferde.


 

Fakta: 

Hvor: 

Øvelsen vil foregå på og rundt objekter i Kristiansand kommune, nabokommunene og på Evje.

Omfang: 

Øvelsen er en større distriktsøvelse i Agder og Rogaland HV-distrikt 08 som gjennomføres i perioden 7. til 14 juni 2017.

Deltakere: 

HV-08: Stab, Baneheia HV-området, Kvadraturen HV-området, Kristiansand HV-området, Stavanger HV-området, Sambands-området, Stabsområdet, MP området, Insatssstyrke Osprey-Varg

HV-09: Innsatsstyrke Bjørn West og Øvingsledelse

Sivile: Avinor, Agder Energi, Agder politidistrikt, FM i Agder,
Kristiansand Havn, Kristiansand Kommune, Vest Agder
sivilforsvarsdistrikt