hv_881_øvelsenordlandhv_881_øvelsenordlandhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=158/media/PubImages/FH2B0044.jpg

Øvelse Nordland er i gang

Øvelse Nordland i HV-14 startet for fullt tirsdag morgen. Om lag 1000 soldater og befal fra Mosjøen og opp til Bodø deltar.

- Ja det er jo fint vær og trivelige folk, så dette blir bra. Sier geværsoldat Dag-Werner Hansen i HV-14211.

Beskytte og sikre

– Øving og trening er en forutsetning for at Heimevernet som en landsdekkende militær organisasjon skal kunne løse de oppgaver vi er pålagt i fred, krise og krig. Sammen med andre militære og sivile beredskapsaktører skal Heimevernet stille avdelinger til nasjonal krisehåndtering og forsvar av Norge mot alvorlige trusler og angrep, sier distriktssjef oberstløytnant, Ove M. Ranum.

– Øvelsen legger opp til håndtering av trusler på land og fra sjøen, samtidig som vi øver på å sikre viktige objekter og bekjempe en motstander.

– Som en del av NATO må Norge kunne forsvare landet og gjennomføre operasjoner inntil allierte forsterkninger er på plass. I dette har Heimevernet en sentral rolle, ikke minst med tanke på sikring av allierte styrkers ankomst og framføring, sier Ranum.

Under øvelsen sluttføres også pågående om-væpning av samtlige soldater til Forsvarets nye og moderne våpen, for eksempel HK416 som erstatter AG-3.

Militære kjøretøy

Øvelsen gjennomføres hovedsakelig i områdene Bodø, Vefsn og Sandnessjøen. Det varsles om noe støy i begrenset geografiske områder forbindelse med den militære aktiviteten, samt forflytning av militære kjøretøy og personell.

Det vil også bli aktivitet på sjøen når Sjøheimevernet er i Sandnessjøen for å øve på maritime oppgaver.

Publisert 30. mai 2017 21:19. av Jostein Hestdal. Sist oppdatert 30. mai 2017 21:40.