110517 Utlysning Personellbefal

Innsatsstyrken søker PERSONELLBEFAL, personellmedarbeider og økonomiassistent til stabstroppen i Heron ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 (HV-14).

HV-14 har ledige stillinger i styrkestrukturen til innsatsstyrke Heron som skarpskyttere.

Stillingene tilhører styrkestrukturen og formaliseres ved å tegne kontrakt for disponering i innsatsstyrken. Kontrakt tegnes for 3 år av gangen. Tjenesten innebærer innkalling hvert år til 9 dager tjenesteplikt i innsatsstyrken, og ytterligere inntil 30 dager tjeneste i samsvar med kontrakt.

Hvem ønsker vi å rekruttere?

Soldater med erfaring fra personell og økonomiarbeid i Forsvaret, eller sivilt.
Det ønskes rekruttert personell fra Helgeland og Salten, men søkere bosatt i Trøndelag kan også søke.

Legesjekk og fysiske tester må bestås. Alle som skal disponeres i Heimevernet må i tillegg godkjennes i kommunal heimevernsnemd.

Kontrakt i innsatsstyrken gir følgende godtgjørelse:

  • Startbonus kr 5000,-
  • Sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr 30 000,-
  • Lønn etter grad for alle innkalte tjenestedager
  • Ekstra godtgjørelse med innsatsstyrketillegg kr 901,- Fra 9. dag i tjeneste
  • Skattefri administrasjonsgodtgjørelse kr 1600,- pr måned.
  • Heimevernsdistriktet stiller nødvendig kontorrekvisita.

Søknad med CV og nødvendige kopier av vitnemål og attester sendes til:

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer
innen 16.juni 2017.

Spørsmål om stillingen og betingelser kan rettes til:
Sjef innsatsstyrke Heron, major Eivind Kroken, tlf. 7511 2070 / 9928 2070 eller
NK/S-3 innsatsstyrke Heron, kaptein Frank Henneman tlf. 7511 2073 / 9928 2073

Kontakt oss gjerne på:
heron@mil.no
facebook/innsatsstyrke heron


Publisert 12. mai 2017 08:58. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 12. mai 2017 09:18.