hv_850_95timerigjenkarerhv_850_95timerigjenkarerhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=79/media/PubImages/20170424_HKB_FH3B3004.jpg
hv_850_95timerigjenkarerhv_850_95timerigjenkarerhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=80/media/PubImages/20170424_HKB_FH3B2944.jpg

- 95 timer igjen, karer

Øvelse Glåmdal startet mandag morgen. 600 soldater og befal fra Sør-Østerdal, Elverum og Vinger deltar.

Først og fremst er jeg dypt skuffet over værmeldingen, ler Pål Skaugerud og kikker opp på snøen som laver ned over oppstillingsområdet. Dette er Skaugeruds siste HV-øvelse før han går av ved alder og fikk han velge hadde han heller tatt den med gnistrende vårsol i øynene. Været til tross – det er god stemning i Tropp 1 på den første dagen av øvelse Glåmdal.

Hovedoppgave

Grytidlig mandag morgen begynte de første soldatene fra Elverum HV-område å komme inn porten på Terningmoen. Etter registrering og en sikkerhetsbrief tar 20 soldater oppstilling ved siden av Scaniaen som skal ta de videre ut til skytebanen og gassbua.

- De som ikke har med votter, hjelm og vernemaske må hente det med en gang, sier troppsbefal Trygve Grunnbekk til de ventende soldatene. Noen få må innrømme at noe utstyr ligger igjen i bilen på parkeringsplassen.

Øvelse Glåmdal i HV-05 er den største og viktigste øvelsen i østerdals- og glomdalsregionen i år. Til sammen 600 soldater fra Sør-Østerdal, Elverum og Vinger deltar i øvelsen som vil foregå i området mellom Rena og Kongsvinger.

- Hensikten med øvelsen er at soldatene skal få trent på det som er HVs hovedoppgave – sikring, overvåking og kontroll. Det vil bli mange hendelser og situasjoner i løpet av øvelsen som soldater og befal må forholde seg til å reagere på. Her har HV-soldaten en styrke ved at han er lokalkjent i øvingsområdet, sier distriktssjef i HV-05, Tore Ketil Stårvik.

Denne gangen skal også Heimevernet jobbe sammen med politiet og tollvesenet om å sikre grenseovergangene mellom Sverige og Norge sør i Hedmark. Stårvik sier øvelsen er viktig med tanke på Heimevernets primæroppdrag, og som beredsskapsaktør i krise og krig.

- Vi får gjennom øvelsen en bedre reaksjonsevne, og styrker evnen til å beskytte befolkningen og kritisk infrastruktur i en væpnet konflikt, sier han.

95 timer igjen

Tilbake på oppstillingsområdet gjør soldatene i tropp 1 seg klare. Etter planen skal de være ute på oppdragsløsning i kveld. Pål Skaugerud har vært HV-soldat siden midten av 90-tallet og har vært med på hver eneste øvelse siden. Dette er altså den siste. 

Jeg håper det blir lite dødtid og mest mulig operativ tjeneste. Også ser jeg frem å komme meg på skytebanen, sier han. Dermed er Øvelse Glåmdal i gang – i et ufyselig vårvær.

- Bare 95 timer igjen, sier Skaugrud til latter fra medsoldatene.​

Publisert 24. april 2017 10:52. av Stein Cato Nybakken, foto: Hans Kristian Bergan. Sist oppdatert 24. april 2017 12:23.