hv_848_soldatkortmediaunderhv_848_soldatkortmediaunderhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=76/media/PubImages/20160528_JPH_0591.jpg

Soldatkort media under øvelse Bjørgvin HV-09

HV praktiserer en åpen og aktiv mediapolicy. Snakk gjerne med pressen innen ditt fagfelt og på ditt nivå.

​​​​Dette kan du snakke med media om:

Det selvfølgelige, og som alle kan se. For eksempel:

  • «Alle» skjønner at HV eksempelvis er på plass ved et aktuelt objekt fordi det er noe som skal beskyttes.  «Vi er her i forbindelse med vakthold av dette bygget» eller «denne kaia», og lignende
  • At du tilhører HV-09 og område x, i-styrke Bjørn West, eller en annen HV-avdeling
  • I et tilfelle der en bil har kjørt utfor veien, «som du ser har denne bilen kjørt i grøfta og ambulansen har ankommet. Våre soldater har hjulpet ambulansepersonellet. Vil du vite mer må du snakke med politiet og/eller ambulansefolkene»
  • Hvilke andre avdelinger som er med, i stort. Altså ikke om den spesialjegeravdelingen du eksempelvis traff på i går, men si gjerne at «distriktet har flere områder inne på denne øvelsen. Detaljene må du høre med andre om, for eksempel PIOene våre som du kan treffe på telefon 47609936 og 48881975».
  • Husk Heimevernets generelle oppdrag: Vår jobb er å beskytte.

Dette skal du ikke snakke med media om, blant annet siden dine personlige meninger da kan fremstilles som Forsvarets offisielle meninger:

  • Et aktuelt trusselbilde (for eksempel internasjonale konflikter). 
  • Din mening om årsaken bak aktuelle saker som for tiden verserer i media
  • Egen evne til å løse oppdrag (dette er detaljer om våre kapasiteter)
  • Hva som er grunnen til for eksempel en bilulykke/annen uønsket hendelse (det skal politiet finne ut av og svare på)​
Husk at media representerer det norske folk. Opptre vennlig og respektfullt.  

Utdypende spørsmål fra pressen må tas med overordnede eller presseoffiser.

Den som lar seg intervjue skal oppgi sitt fulle navn.  

I det offentlige rom kan hvem som helst ta bilde av deg i rollen som HV-soldat. Men forsikre deg gjerne om hvem det er som tar bildene. Se proper ut!

Oppdager du en reporter som bryter sikkerhetsinstruksen, få navn og organisasjon på reporteren. Ikke beslaglegg utstyr. Ikke hold igjen vedkommende.

Vær vennlig, ærlig og vær deg selv. Kan du ikke svare på et spørsmål, forklar hvorfor og henvis til noen som kan.

Gi ikke uoffisielle uttalelser til media. Ikke si ”ingen kommentar”, men henvis til overordnede eller presseoffiser, og forklar hvorfor du ikke kan svare. Fortell gjerne det du kan si, om hvem du er og hva dere i grovt gjør. Hvis du sier noe du angrer på, be journalisten om at det ikke blir brukt – meld fra til overordnede. Du har rett til å spørre om hva du blir sitert på.

​Telefonnummer til presseoffiser HV under øvelsen: 
Jonny Karlsen 476 09 936
Tore Ellingsen 488 81 975

Publisert 20. april 2017 09:53. av Heimevernets nettsenter.