Støttefondet for Heimevernspersonell

Støttefondet for Heimevernet ble opprettet i 1960 av soldater av Skedsmo HV-område i Akershus. Hensikten med fondet er at soldater som blir utsatt for ulykker i forbindelse med heimevernstjenesten hurtig får økonomisk hjelp.

​​​​​​​​​​​​​Fondets midler er samlet inn av HV-personell over hele landet på de årlige treningene frem til i dag, og støtte fra fondet blir derfor en økonomisk håndsrekning fra HV-kollegaene i hele HV-Norge.​


Soldater i Heimevernet skal ifølge Folketrygdloven få dekket alle sykeutgifter ved skade under HV-tjenesten. Men er uhellet ute kan det ofte oppstå et akutt pengebehov for familien eller en selv. Da kan støttefondet hjelpe til hurtig. Støtte fra fondet kommer i tillegg til offentlige ytelser. 

 

Støttefondets oppgave er å yte rask hjelp til HV-personell eller deres etterlatte ved skade eller ulykke som skjer i forbindelse med tjeneste i Heimevernet i fred. 


Støttefondet er organisert som en stiftelse registrert i Stiftelsesregisteret under kontroll av Stiftelsestilsynet. Landsrådet for Heimevernet velger styret som i dag består av landsrådets arbeidsutvalg og Sjefen for Heimevernet. Generalsekretæren for Landsrådet er daglig leder for fondet.

Innbetaling til Støttefondet

Støttefondet for heimevernspersonell, Bankkonto 9041 05 14450, Innbetalingen merkes: FP 21972

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Støttefondet for Heimevernet,  Organisasjonsnummer:  991 167 471, Daglig leder Jørgen Roaldset, Tlf 400 28 130, Epost: post@landsraadet.noPublisert 30. januar 2018 08:18.. Sist oppdatert 30. januar 2018 11:31.