hv_924_kursplanhv_924_kursplanhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=741/media/PubImages/20190116OEV_0O3A6199.jpg

HVSKS kursplan

Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås står bak kursoversikten og skal informere samtlige i organisasjonen om de sentrale kurs og seminarer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ikke alle kurs og seminarer gjennomføres årlig. Lokale kurs og seminarer som gjennomføres ved ditt HV-distrikt fremkommer ikke på den sentrale årsplanen vår. 


All påmelding til kurs går tjenestevei via kursansvarlig ved distriktet ditt.

​ 

1.1 PÅMELDINGSRUTINER FOR HV-PERSONELL

Såfremt ikke noe annet er bestemt eller beskrevet for det enkelte kurs skal alle påmeldinger til kurs gå gjennom kursansvarlig ved ditt HV-distrikt.
 

1.2 PÅMELDINGSRUTINER FOR EKSTERNT PERSONELL

Alle kurs ved HVSKS er i prinsippet åpent for alle stadig tjenestegjørende fra alle forsvarsgrener. Plasser kan tildeles dersom det er ledig kapasitet. Den enkelte kan søke gjennom egen linjeleder til HVSKS pr. mail til NK Utdanningsavdelingen, Major Morten Angvik-Kristiansen.

 

1.3 KURSSTED

Kursstedet kan variere for det enkelte kurs. Kurs og seminarer kan gjennomføres lokalt, regionalt, sentralt ved HVSKS, eller ute ved Forsvarets ulike kompetansesentra. Les derfor nøye på de administrative bestemmelsene du får tilsendt før kursstart.

 

1.4 FORSVARETS KOMPETANSESENTRA

HVSKS har inngått avtaler om gjennomføring av kurs med flere kompetansesentra i Forsvaret. HVSKS har inngått avtale om kurs ved følgende kompetansesentra:
•    Forsvarets Sanitet (FSAN)
•    Forsvarets Hundeskole (FHSK)
•    Forsvarets Militærpoliti avdeling (FMPA)
•    Forsvarets ABC-vern skole (FABCS)
•    Forsvarets etterretningshøyskole (FEH)

 

1.5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Ca en mnd før kursstart har HVSKS mottatt påmeldinger fra alle distrikt. Den enkelte vil da få tilsendt administrative bestemmelser for det spesifikke kurs/seminar eleven skal delta på. Har du spørsmål angående kurs som arrangeres av HVSKS, ta kontakt på telefon 61 21 75 00.

 

1.6 REISE OG LØNN

For personell som ikke er stadig tjenestegjørende betaler HVSKS kurstillegg og reise. For at du skal slippe å legge ut for flybilletter bestilles dette via HVSKS. For øvrige reiseutgifter tar den enkelte med kvitteringer og utgiftene tilbakebetales av HVSKS. 

For stadig tjenestegjørende betaler hjemmeavdeling (distriktet). Hva du tilkommer avhenger av kurslengde, så ta kontakt med ditt distrikt eller HVSKS for å konkretisere dette.

 

1.7 ENDRINGER I ÅRSPLAN​

Endring av tidspunkter for gjennomføring av kurs og seminarer vil kunne oppstå. Følg derfor nøye med på internett (HVSKS sine hjemmesider), intranett eller informasjon fra kursansvarlig ved HV-distriktet.


Publisert 4. september 2017 13:52. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 17. juni 2020 13:07.