HV øvelse i LofotenHV øvelse i Lofotenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-1110.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3926

Økonomisk hjelp

Stønadene er ment å dekke de vernepliktiges urimelige økonomiske belastninger under tjenesten og gjelder også for vernepliktig befal, utskrevet befal og heimevernsbefal.

​Se forsvaret.no/økonomi for informasjon og søknadsskjema.

Publisert 30. april 2014 17:13. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 30. juli 2019 08:36.