hv_950_øyepåflommenhv_950_øyepåflommenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=577/media/PubImages/IMG_3288_flom-2.jpg

ØYE PÅ FLOMMEN

Drøye fire timer etter anmodning om bistand patruljerte de første soldatene fra Heimevernet Gudbrandsdalslågens bredde.

Det er fredag. For store deler av landet skiller den seg ikke fra andre fredager. For de som har Trysilelva, Glomma og Gudbrandsdalslågen som nærmeste nabo er saken en annen. Norges vassdrags- og energidirektorat har oppjustert flomvarselet til høyeste nivå.

Under vann

Gullrekka går på TV. For 35 karer fra Gudbrandsdalen ble ikke det ofret en tanke. Deler av Otta sentrum er under vann og det er usikkert hvor mye Lågen kommer til å stige de neste timene. Fredagstaco og avslapning i sofaen er byttet ut med uniform og flomberedskap.

Tidligere på dagen anmodet politiet om bistand. Klokken 10.39 fikk Nord-Gudbrandsdal heimevernsområde oppdraget fra Opplandske HV-distrikt 05. Deler av området skulle bistå med rapportering og patruljering langs elveakser, se på småelvene og følge med på de flomforebyggende barrierene. Oppdraget kom ikke overraskende på nestkommanderende i området, John Erik Strømstad (45).

– Vi har kjent det litt i magen i dagene i forkant. Kombinasjonen av høy temperatur, snøsmelting i fjellet og forventning om betydelig nedbør har gjort at mange av oss har vært forberedt.

Raskt på plass

Drøye fire timer etter anmodning om bistand var de første soldatene ute på patrulje. Totalt hadde de seks biler med to soldater i hver. Disse patruljerte sine sektorer langs elva på skift, i bil og til fots. I tillegg hadde de soldater plassert i Otta sentrum.

– Det er ugreit at naturkreftene raserer nærområdet, man merker at man blir liten. Likevel er det ganske naturlig at det blir flom i vår landsdel, sier Strømstad.

Selv bor han i Vågå, tre mil unna Otta. Denne fredagen bisto det soldater fra alle de seks kommunene som Nord-Gudbrandsdal heimevernsområde har ansvar for.

Lokalbefolkning

Otta har i underkant av 2000 innbyggere og ligger der Ottaelva renner ut i Gudbrandsdalslågen. Når vannmassene tar overhånd skaper det engasjement blant lokalbefolkningen.

– Vi ble fortalt at det var første gang de hadde opplevd at Heimevernet patruljerte elva ved flom, og de synes det var veldig positivt at vi var der. Vi brukte befolkninga aktivt, snakket med dem og fikk konkrete tips slik at vi hadde tilstrekkelig kunnskap for å gi riktig rapporter inn til kriseledelsen, forteller Strømstad.

Områdestaben var lokalisert sammen med Sivilforsvaret og brannvesenet, noe som gjorde at samarbeidet gikk på skinner.

– I tillegg deltok vi i alle møter i krisestaben i Sel kommune og vår liaisonoffiser etablerte umiddelbart kontaktpunkt med kriseledelsen da han ble kalt inn, forteller Strømstad.

John Erik Strømstad er nestkommanderende i Nord-Gudbrandsdal heimevernsområde.

Konsekvens

Timene går. Vannstanden går sakte nedover fredag natt. HVs soldater patruljerer og følger nøye med. De rapporterer om at Lågen graver seg innover ved avkjøringa til Vågå fra E6, men det er ikke kritisk.

– Utover det har det ikke vært noe å rapportere om og godt er det, sier nestkommanderende.

På morgenen lørdag har Gudbrandsdalslågen sunket 35 cm og i løpet av noen timer har det blitt til en hel meter. Kommunal kriseledelse avsluttes lørdag kl. 12.00, det samme gjør HVs oppdrag.

Denne gangen stoppet heldigvis vannet, men hva hadde konsekvensen vært hvis Heimevernet ikke hadde vært til stede og vannmengdene hadde steget?

– Målet med oppdragsløsningen var å rapportere eventuelle skader på flombarrierene. I det øyeblikket elva hadde endret seg og det hadde blitt brudd på flomsikringen så er det avgjørende med rask innsats for å forhindre store skader. Kommunen og Sivilforsvaret ville fort mistet oversikten på den 12 km lange strekningen vi patruljerte og småelvene rundt. Behovet denne gangen var øyne og hender. Rett og slett flere ressurser for å støtte nødetatene og kommunens egen ressurser, forklarer Strømstad som sivilt jobber som regionsdirektør i Securitas. 

Stolthet

Denne fredagen og lørdagen hadde Strømstad med seg 34 soldater og befal på oppdraget. Til daglig jobber de blant annet i skatteetaten, er entreprenører, snekkere og bønder, men i helga var det å trygge bygda som gjaldt.

– På et slikt oppdrag som dette gjør man en innsats for kommunen og fylket sitt. Det er matnyttig, motivasjonen er høy og jeg tror at soldatene som var med føler at de var med på å gi noe tilbake til storsamfunnet, avslutter John Erik Strømstad.

I Otta er opprydningsjobben allerede godt i gang og om få dager skal innbyggerne gå 17. mai tog i pynta gater. For noen har vannmassene gjort skader som det tar tid å ordne opp i, men forhåpentligvis er neste fredag en helt vanlig fredag igjen.

Publisert 13. mai 2018 21:12. av Siv Iren Brænd. Sist oppdatert 13. mai 2018 21:14.