hv_883_alarmtestavospreyvarhv_883_alarmtestavospreyvarhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=163Innsatsstyrke Osprey-Varg på Evje/media/PubImages/gjallarhorn.innsats_3.jpegInnsatsstyrke Osprey-Varg på Evje
hv_883_alarmtestavospreyvarhv_883_alarmtestavospreyvarhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=164/media/PubImages/IMG_3712.jpeg
hv_883_alarmtestavospreyvarhv_883_alarmtestavospreyvarhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=165/media/PubImages/gjallarhorn.innsats_16.jpeg

Strålende fornøyd etter alarmtest av Osprey-Varg

Klokken hadde så vidt passert midnatt da alarmen gikk for mannskapene tilknyttet Osprey-Varg, innsatsstyrken til Agder og Rogaland heimevernsdistrikt. 11 timer senere og 200 kilometer borte fra oppmøtestedet gjennomførte styrken skarpt overraskelsesangrep mot «fienden».

​AUST-AGDER/EVJEMOEN: Torsdag 8. juni 2017 går inn som en merkedag for Norges sørligste innsatsstyrke, etter at styrken Osprey-Varg gjennomførte sin aller første alarmøvelse med stort fokus på tidspress for å løse oppdraget. At alarmen til mannskapene gikk midt på natta så tilsynelatende ikke ut til å påvirke verken fremmøteprosenten eller reaksjonstiden nevneverdig.

– Vi nådde målsettingen på antall mannskaper som måtte være på plass innen gitt tidsfrist for at vi skulle rekke å løse oppdraget et godt stykke unna oppmøteplass, forteller innsatsstyrkesjef, major Einar Simensrud.

Delmål to var å ta seg stridsteknisk riktig og så raskt som mulig inn på målet som i denne sammenheng var bortgjemte baser. Der skulle «fienden» tas under ild på tre steder samtidig. Også den målsettingen innfridde styrken med god margin, ifølge observatørene.

– Jeg er mektig stolt over innsatsen til soldatene mine. De løste oppdraget med stor motivasjon og høy presisjon, sier Simensrud under debrifing sammen med oberst Bjørn Arild Siljebråten, sjef HV-08.

Stian Stomnås (24) fra Kristiansand fikk bokstavelig talt en pangstart på sitt engasjement i innsatsstyrken.

– Jeg var på opptak i april i år, så dette er min første øvelse med innsats, forteller Stian.

Han har bakgrunn fra vaktkompaniet i HMK Garde. Tjenesten der motiverte han til å verve seg i innsatsstyrken.

– Dette er et fint avbrekk fra mitt sivile liv som tømrer. Jeg savnet sider ved det «grønne livet». Det får jeg her, sier Stomnås.

Bendik Foss (21) gikk mer eller mindre direkte fra tilværelsen som vernepliktig i fregattvåpenet til opptak i Osprey-Varg.

– Ja, jeg gjorde det. Militær karriere har rik tradisjon i min familie. Da ønsker jeg å videreføre tradisjonen. Tjenesten i innsats har møtt alle mine forventninger. Jeg tror ikke alle ute i det sivile samfunn forstår at innsatssoldaten faktisk har vært gjennom opptak, blitt kvalifisert og signert kontrakt for å være med, sier Foss (21).

Øvde med politiet

Torsdag trente politiets lokale IP 3-mannskaper i samarbeid med innsatsstyrken til Agder og Rogaland HV-08.

Der ble momenter som operativt samvirke mellom de to aktørene,  samvirke på samband etter at HV har fått nødnett og  samspill i forhold til kommandolinjer øvet.

Øvelsen foregikk på Tittelsnes fort i Sveio, etter initiativ fra Forsvaret. Sist politiet på Haugalandet hadde øvelse sammen med Forsvaret var i 2013.

– Det er fornuftig at vi gjennomfører en felles øvelse. Det er objekter i vårt nedslagsfelt som gjør at det i en alvorlig situasjon kan være aktuelt å benytte seg av bistandsinstruksen og således samarbeide med Forsvaret, kommenterer leder for operativ utvikling i Haugaland og Sunnhordland, Odd Helge Åkset.

– Hvis vi ikke trener på samvirke vil vi frata oss selv muligheten til å være effektive hvis en hendelse inntreffer. Min erfaring er at det vi har trent på klarer vi å håndtere på en god måte. Det vil bli vanskelig å improvisere i en situasjon der Forsvaret skal være støttespiller for politiet hvis vi ikke kjenner hverandre, supplerer distriktssjef for Heimevernet i Rogaland og Agder-fylkene, oberstløytnant Bjørn Arild Siljebråten.

Publisert 10. juni 2017 12:58. av Nils Bernt Rinde. Sist oppdatert 10. juni 2017 21:01.