Historisk bilde av Heimevernet 06-05-96. 13:16Historisk bilde av Heimevernet 06-05-96. 13:16http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_arkiv_1998__21_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7682Et ektefødt barn av Norges forsvarsvilje. Heimevernet gjennom 70 år, et historisk bilde fra Forsvarsmuseet.

HV: Et ektefødt barn av forsvarsviljen

Under okkupasjonen av Norge i 1940 oppsto de første tankene i nyere tid om å organisere et heimevern. Tyske styrker spredte seg nemlig over hele landet i løpet av kort tid, og ble møtt med liten motstand de fleste steder.

​​​​​​​Kommandørkaptein Gunnar Hovdenak fikk 18. september 1941 ansvaret for et utvalg som skulle vurdere tiltak for å gjenreise Forsvaret.​

På korteste varsel - hvor som helst

Den 15. april 1944 la Forsvarets overkommando fram en plan om «Forberedelse for reisning av Norges nye forsvar» for den norske regjeringen i London. I den sto det å lese blant annet at «under moderne krig må befolkningen på et hvilket som helst sted i landet og når som helst på korteste varsel kunne tre i aksjon til forsvar av sin egen by, bygd eller grend. Det skal først og fremst holde fienden stangen inntil ordinære stridskrefter kan komme til».
 
Man ønsket også å ha et heimevern for å kanalisere noe av tiltakslysten fra Milorg og andre organisasjoner som hadde vært aktive under krigen. Forsvarsviljen var høy i befolkningen, og det var mye både militær trening og personlige nettverk som burde utnyttes til forsvar av landet.


Et gullkorn fra det første HV-bladet i 1947:

«Ved krigsutbruddet blir det Heimevernet som må ta imot det første angrepet, I trakter hvor fienden ikke angriper, blir heimevernsmennene i sitt arbeid, men griper til våpen når fienden truer deres heimtrakt. Heimevernssoldatene kjemper til fienden er tilintetgjort eller fordrevet og går så tilbake til sitt arbeid.»

 

En naturlig del av vernepliktsforvarets mobiliseringsstyrker

Den første generalinspektør for Heimevernet var generalløytnant Wilhelm Hansteen. Han ble utnevnt 7. september 1945, og Heimevernet besto på det tidspunktet utelukkende av ham.

Heimevernet ble etablert i Stortingsmelding nr 32, som ble lagt fram og vedtatt av Stortinget 6. desember 1946. Denne datoen regnes som vår grunnleggelsesdato.

Man jobbet videre med å ta fram HVs struktur, og først var tanken at det skulle basere seg på frivillighet. Hansteen fikk også instruks om å knytte kontakt med de tidligere hjemmestyrkene og andre med forsvarsinteresse rundt om i landet. Etterhvert kom HV-loven på plass og Heimevernet ble en naturlig del av vernepliktsforsvarets mobiliseringsstyrker. 

Fra midten av 1940-tallet og frem til i dag, gjennom tiår med kald krig har hundretusenvis av norske kvinner og menn tjenestegjort i HV. Et HV som nå fyller 70 år, med flere tusen god trente frivillige i innsatsstyrken, og flere titusner av dyktige soldater over hele landet. Lokalt organisert og klare til strid på noen timers varsel.​
Publisert 13. oktober 2016 21:11. av Rune Haarstad, presse og informasjonsoffiser i Midt-Norge. Illustrasjonsbilde; Forsvarsmuseet. Sist oppdatert 13. oktober 2016 21:22.