Alle sjefsmøte HV-05Alle sjefsmøte HV-05http://forsvaret.no/media/PubImages/FH2B2595.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8421
RisteRistehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Svein Riste (Hedmark utrykningsområde).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8423Svein Riste (Hedmark utrykningsområde)
ØstenstadØstenstadhttp://forsvaret.no/media/PubImages/østenstad ane.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8422Morten Østenstad (Elverum HV-område)

Beskyttelse og oppfinnsomhet

Tirsdag og onsdag gjennomførte Opplandske HV-distrikt 05 årets første sjefsmøte. To av områdesjefene gjorde seg følgende refleksjoner i etterkant

​​​Svein Riste (Hedmark utrykningsområde): Ønsker bedre beskyttelse

Jeg liker selvsagt ikke at områdestrukturen svekkes, men det finnes selvsagt også lyspunkt i tida foran oss.

M
ener kaptein Svein Riste. Han karakteriserer nedtrekket i områdestrukturen fra 42 000 til 35 000 soldater som dramatisk, men ser samtidig positivt på at det dermed kan frigjøres midler til den fremtidige organisasjonen.

Realistisk

- Å redusere antall områdesoldater i Norge er ikke bra. Men forhåpentligvis blir det dermed mer penger til trening og øving til dem som er igjen, og det er bra. Det handler om å utdanne og videreutvikle befal og mannskaper på en realistisk måte.

Kaptein Riste har – på lik linje med sine våpenbrødre i Heimevernet – et sterkt ønske om flere og bedre kjøretøy – altså mobilitet – og personlig bekledning og utrusting (PBU) – beskyttelse.

Skuddsikker vest til sine kvinner og menn er noe som står høyt på kapteinens ønskeliste.

Anerkjennelse

-Det er jeg som områdesjef som skal se både eget HV-personell og deres nærmeste i øya. Jeg synes det er problematisk at HV-soldatene fortsatt ikke er utstyrt med bedre egenbeskyttelse. Det dreier seg også om å anerkjenne den jobben som HV-mannen og HV-kvinnen utfører for samfunnet. Også i form av bevilgninger.

- Med sin landsdekkende organisasjon og raske reaksjonsevne er det høyst sannsynlig HV som vil møte en væpnet motstander først. Det er kun HV som kan ta denne rollen – og som kan utgjøre en forskjell. Slik jeg ser det er HV «tunga på vektskåla» i terskelforsvaret.

-Jo da, også jeg skjønner at politikerne skal prioritere på en rekke områder, men på sikt håper jeg altså på økt mobilitet og beskyttelse, poengterer områdesjefen, som er glad for at det nå settes fortgang i å anskaffe nytt sambandsutstyr til HV med planlagt innfasing i 2018.

Relevant

45-åringen, som i det sivile er eiendomsutvikler, ønsker å gi honnør til Opplandske for måten distriktet legger opp og gjennomfører både trening og kurs. Høy kvalitet, ifølge Svein Riste, som mener at lederskapskursene har en stor verdi også i en sivil sammenheng.

-Dette er noe som kommer både kursdeltakeren, bedriften og arbeidsgiveren til gode!

Meningsfylt

Områdesjefen er godt fornøyd med den forsvarsviljen som preger sine mannskaper, og han opplever at mange gleder seg til den årlige treningen.

-En meningsfylt trening i et godt miljø gir et relevant heimevern, der folk stiller opp når det kreves!

Tekst: Ola K. Christensen

Morten Østenstad (Elverum HV-område): sjefsjobben krever oppfinnsomhet

Sikkerhetssituasjonen er mer usikker enn på mange år, kanskje mer usikker enn noen gang, og vi står overfor mange flere og komplekse trusselscenarioer enn tidligere i historien. Hvem skal beskytte oss mot disse?

Å stå rakrygget foran mitt HV-kompani og motivere dem for tjeneste for landet på bekostning av økonomi og tid i forhold til arbeidsgiver, familien og venner osv. har blitt en oppgave som krever en oppfinnsomhet og tilpasningsevne som er utrolig krevende, men også utviklende.

En områdesjefskollega delte sitt syn på den jobben vi gjør som jeg har lært mye av og som jeg tror kan være en beskrivende måte å forklare noe av det det innebærer å lede et HV-område:

E
n gang i året, i løpet av fire til seks dager, etablerer vi en bedrift med 30 - 200 ansatte som innbefatter de samme funksjonene og utfordringene som en mellomstor bedrift i Norge med; ledelse, HR, økonomi, logistikk, IT, forpleining, opplæring, HMS osv. Bedriften utøver samvirke med hovedkontor og andre avdelinger, for å nevne noe. Og i samme tidsvindu så avvikler vi også bedriften.

Dette kan gjøres fordi idealisme og moral fortsatt finnes i alle de dyktige soldatene som bidrar etter beste evne, fordi vi har en tro på at nasjonen og dets sikkerhet og suverenitet er det aller viktigste vi har for å kunne leve det livet vi lever med alle de godene og fordelene vi har, som vi også ønsker for våre etterkommere.​​

Tekst: Morten Østenstad

Publisert 13. januar 2017 15:08. av Ola Christensen og Morten Østenstad, Bilder: Ane Olivie Oppheim. Sist oppdatert 17. januar 2017 07:59.