MljøterapeutenMljøterapeutenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_1344.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8042Mljøterapeuten: -Jeg er på kurs fordi jeg ønsker egenutvikling, og at jeg skal få mer kompetanse til min rolle i Heimevernet, sier Tonje Stormo Strøm.
LærerenLærerenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_1507.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8043Læreren: - Kurset gjør oss i bedre stand til å lede en tropp i oppdragsløsing. Det er positivt for det militære, og det gir samtidig sivile gevinster, sier Tore Løvstad.

Best blant likemenn og -kvinner

Heimevernet velger ut, og utdanner svært mye at sitt befal fra egne rekker. De rette folkene får ansvar og utfordringer basert på utvelgelse, realkompetanse og kursing.

​​​​​​​​​​​​​​Det er områdesjefen (kompanisjefen) som peker ut de som har de rette egenskapene. Er du motivert kan du ha en lang karriere i HV, med økt grad og ansvar. Denne høsten har det blitt gjennomført en rekke befalskurs i alle våre HV-distrikter over hele landet.​

Miljøtera​peuten

Ved Trøndelag HV-distrikt 12 er nå elevene på troppssjefkurset ferdig med den første uken teori, og ute i felt for å teste seg i trøndersk infanterivær.

-Jeg er med fordi jeg ønsker egenutvikling, og at jeg skal få mer kompetanse til min rolle i Heimevernet. Kurset er veldig givende og gjør at jeg blir bedre og tryggere i min rolle som troppssjef, sier Tonje Stormo Strøm fra Trondheim, som jobber som miljøterapeut på barnevernsinstitusjon.

Troppssjefkursene i HV er meget intensive. De går over ti dager og krever at du har grunnleggende befalsutdanning fra før, enten fra befalsskole eller fra HVs egne kurs. 

- Utdanningen er veldig kurant. Vi blir utfordret til å komme oss ut av komfortsonen. Jeg velger å være med for å bli en bedre ressurs for troppen. Det vi lærer er veldig relevant både for det militære og i det sivile. Jeg lærer mye jeg kan ta med videre i min sivile stilling som finansrådgiver, sier Magne Nervik som jobber som finansrådgiver. - Det hele handler jo om praktisk og jordnær ledelse.​

Forskeren

Dersom du kommer rett fra fullført førstegangstjeneste og ønsker en karriere som befal er lagførerkurs trinn en, deretter grunnkurs ledelse og så troppssjefkursene. Den enkelte HV-soldat kan kurse seg opp til kapteins grad og kvalifisere seg for en rekke befalsstillinger i det som er volumet i landmakten, et HV med 45 000 soldater over hele landet.

-Jeg var i utgangspunktet litt negativ til å være med, men jeg ble fort positivt overrasket, sier Svein Erik Gaustad fra Klæbu. Til daglig er han forsker. 

- Vi lærer om ledelse som har mye relevans for det sivile liv. Vi får en god mulighet til å utvikle våre lederegenskaper. I utgangspunktet ble jeg tvunget med på kurset, men etter å ha deltatt tenker jeg faktisk på å melde meg frivillig til et nytt kurs, smiler forskeren.​

Lær​​eren

Troppssjefkurs II som det heter er for de som har eller er tiltenkt stilling som troppssjef eller nestkommanderende objektsikringstropp eller troppssjef / nestkommanderende overvåking- og kontrolltropp. 

- Kurset er kjempebra og lærerikt. Det er god balanse med teori og praksis, hvor vi har en uke 

med teori og en med praksis. Utdanninfen gjør oss i bedre stand til å lede en tropp under oppdragsløsning. Det er positivt for det militære, og det gir samtidig sivile gevinster. I min jobb som lærer er det mye jeg kan ta med meg herfra, sier Tore Løvstad, som er lærer til vanlig.

Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å ivareta en troppssjefs gjøremål under trening, styrkeoppbygging og løsing av oppdrag. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen objekt- og overvåkning/kontrolltroppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. Praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under styrkeoppbygging og oppdragsløsning. 

Sammen med personellets sivile erfaring, sivil utdanning og personlige egenskaper blir dette godt befal for sine likesinnede i det som utgjør landmaktens volum med landsdekkende tilstedeværelse - Heimevernet.

Publisert 24. november 2016 09:51. av Tekst Rune Haarstad, bilder Hans Kristian Bergan.