hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=860/media/PubImages/4Z6A4199.jpeg

Slukking av skogbrann

Rundt 7000 mål brant ned og flere hundre mennesker måtte evakueres da det brant i Sokndal i april i år. Heimevernssoldater slapp det de hadde i hendene for å delta i slukningsarbeidet.

​Heimevernssoldatene møtte i grålysningen onsdag morgen 04.00, men de ivrigste kom rett etter det første forvarslet ble sendt ut kvelden før. Første soldat på plass var Kjell Morten Skåland. Som tidligere innsatsstyrkesoldat er han vant med å slippe alt han har i hendene og stille opp når han får varsel fra Heimevernet. 

– Jeg valgte å følge tidligere erfaringer om å møte umiddelbart etter at ordre var sendt ut. Jeg ville være til stede hvis områdesjefen eller befalet trengte avlastning, hjelp til å organisere eller støtte, forteller han.

 

 

hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=854/media/PubImages/4Z6A3902.jpeg
hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=855/media/PubImages/DSC_0055.jpg

EVAKUERING

Tidligere samme dag var situasjonen uoversiktlig i Sokndal kommune,  og det brant mange forskjellige steder kommunen. Flammene nærmet seg bebyggelsen. Flere hus og hytter ble evakuert, og sterk vind gjorde slokningsarbeidet vanskelig.

Områdesjef i Dalane HV-område Karl Inge Nodland sendte tidlig sin etterretningsoffiser til rådhuset i Sokndal. Han er bosatt i kommunen og kjenner området godt.


– Vi hadde løpende kontakt, slik at jeg var orientert om utviklingen, både på rådhuset og ute i felten. Dette er HVs egenart og i denne type situasjon ser vi viktigheten med lokalkunnskap, forteller kaptein Nodland.

FORVARSEL

Brannen fortsatte å øke, så på kvelden sendte områdesjefen ut et forvarsel til mannskapene ved hjelp av distriktets UMS varslingssystem. Omtrent samtidig dro han til kommandoplassen til innsatsledelsen i rådhuset.

– Jeg hilste på alle og fortalte litt om hva Heimevernet kunne bidra med. Jeg trengte egentlig ikke mer innsalg enn tilstedeværelse. Det brant bokstavelig talt under beina våre, forteller han.

Fra bygningen innsatsledelsen holdt til i, kunne man se flammene og det luktet stramt av røyk.

– Hvor fort kan du stille med mannskap?, var spørsmålet jeg fikk. Jeg minnet innsatsleder om at bistandsanmodning må sendes til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) før endelig innkalling. Distriktssjefen i HV-08 og operasjonssentralen til distriktet var på ballen hele tiden og purret på FOH for å få svar så fort som mulig, slik at innkallingen ble sendt ut, sier han.

Jeg synes at dette var meget nyttig og verdiskapende oppdrag. HV-områdene er en kjemperessurs som bør brukes mer.

Mens de ventet på at bistandsanmodning skulle bli godkjent fikk de på plass sjefssersjant og troppssjef for det første innrykket. Da anmodningen ble godkjent var alt klart for å kalle ut mannskapene med SMS.

UNDERLAGT SIVILFORSVARET

Det var etter denne meldingen Kjell Morten Skåland slapp det han hadde i hendene og møtte opp.

 

 

hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=857/media/PubImages/4Z6A3909.jpeg
hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=856/media/PubImages/4Z6A3846.jpeg
hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=858/media/PubImages/4Z6A3962.jpeg
hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=859/media/PubImages/4Z6A4069.jpeg
hv_1038_brannhv_1038_brannhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=861/media/PubImages/4Z6A4052.jpeg


– Oppgaven som vi fikk i første beordring, var å støtte Sivilforsvaret med mannskap. Vi ble underlagt lagførere i Sivilforsvaret som hadde fått ansvar for ulike sektorer som skulle observeres eller slukkes. I vår sektor var det meget ugunstig terreng, ukontrollert ild og sterk vind. Jeg og min makker tok styringen ved å aktivt oppsøke brann, som brann menn de første 12 timene. Vi fikk opplæring på stedet, blant annet om hvordan man kobler opp slangesystemene.  Andre beordring var å støtte etterslukking og observering av sektorer som hadde hatt røykutvikling etter endt slukkearbeid tidligere i uken.

Slukking av skogbrann og støtte til det sivile er ikke primæroppdraget til Heimevernet. Så hva tenker soldatene om å bli brukt til slike oppdrag? Kjell Morten Skåland har sterke meninger om det.

– Dette er helt rett bruk av militære ressurser. Bruken av soldater vil kunne belyse nytten av en slik viktig ressurs, ut mot de sivile etater, så vel som sivilbefolkningen. Ved å kunne støtte opp om nærmiljøet og folket vil vi kunne «avvæpne» potensielle arbeidskonflikter og den berømmelige dårlige holdningen som flere i det sivile har ovenfor HV. Jeg synes at dette var meget nyttig og verdiskapende oppdrag. HV-områdene er en kjemperessurs som bør brukes mer, sier han.

GJØDSELSVOGN

Dalane HV-område hadde totalt 118 soldater ute, med cirka 25 mann på fem rotasjoner. I tillegg hadde de soldater som deltok i sine sivile jobber, blant annet tre lokale brannfolk og en bonde som brukte gjødselsvogna si i slukkearbeidet, samt noen som var i kommunalt beredskap.

Områdesjef Nodland er svært fornøyd med oppdragsløsningen til soldatene sine.

– Det som gjorde oppdraget ekstra bra var samarbeidet med alle de ulike etatene og avdelingene, samt kommunen. En utrolig innsats av samtlige, meddeler Nodland.


Publisert 4. september 2019 12:43. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 5. september 2019 12:55.