hv_936_bruktesinsivilekompehv_936_bruktesinsivilekompehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=485Les den utrolige historien da løytnant Marius Storli måtte ta i bruk både militær og sivil kompetanse da den amerikanske destroyeren USS ”Ross” lå til havn i Tromsø. FOTO: Hans Kristian Bergan/media/PubImages/20170504_HKB_FH2B3786.jpg
hv_936_bruktesinsivilekompehv_936_bruktesinsivilekompehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=486Skipssjefen på USS «Ross» dukket opp med et stort smil og takket personlig Marius Storli for innsatsen han hadde gjort for å sikre at destroyeren fikk bunkers i tide. FOTO: Privat/media/PubImages/20170629_090333036_iOS.jpg

Brukte sin sivile kompetanse

Les den utrolige historien da løytnant Marius Storli måtte ta i bruk både militær og sivil kompetanse da den amerikanske destroyeren "USS Ross" lå til havn i Tromsø.
​Når han ikke er soldat i Heimevernet, jobber Marius Storli som skipsagent i selskapet North Agency AS og har lang erfaring med service til norske og allierte styrkers militære fartøyer som anløper nordnorske havner. Blant annet var han logistikkleder for Nato-flåten som deltok  i øvelse Cold Response 2012.

 28. juni 2017 var Storli en del av Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) sine soldater som hadde skarp styrkebeskyttelse for den amerikanske destroyeren USS «Ross» som lå til havn i Tromsø.

Problemer med bunkersen


I HV-16 er løytnanten skipssjef på hurtigbåt for Nord-Troms sjøheimevernsområde 16404, og han var mobilisert for å opprettholde sjøfront i oppdraget med styrkebeskyttelsen for den amerikanske destroyeren.

 - Selv om North Agency AS har mye med militære fartøyer å gjøre, var jeg og min arbeidsgiver denne gangen ikke agent for USS «Ross», og jeg hadde derfor ingenting med den sivile delen av anløpet å gjøre, sier Storli. Dagen før destroyerens avgang kom det informasjon om at bunkersen som var bestilt til skipet skulle leveres på bunkerstasjon og ikke med tankskip, som er vanlig.

 - Det er vanskelig å gjennomføre bunkring ved sivil bunkerstasjon for amerikanske militære fartøyer, da disse ikke er klarert og styrkebeskyttelse ikke er opprettet der bunkerstasjonen ligger. Derfor er det normalt at bunkers blir levert til slike skip av tankskip, forklarer Storli.


Ingen tid å miste


Tilfeldigheter gjorde at det lå et tankskip til kai hos North Agency AS sin egen kai i Tromsø. Da Storli fikk høre om utfordringen med bunkersen, kontaktet han derfor rederen for tankskipet og spurte når de skulle gå nordover igjen. Disse kjenner hverandre godt gjennom sivilt næringsliv. Avgang viste seg å være samme dag. Dermed var det ingen tid å miste.

 - Agenten til skipet ble kontaktet og informert om at det var mulig å bruke tankskipet som var i Tromsø for levering av bunkers til USS «Ross», men dette måtte besluttes raskt da avgangen til tankskipet var samme kveld. USS «Ross» ble også informert om den mulige løsningen. På grunn av tidsforskjeller og ordregang tok det tid før beslutningen ble bekreftet.

Avgangstidspunktet nærmet seg for tankskipet og de kastet loss. I Longyearbyen, 600 nautiske mil lengre nord, ventet fire skip som hadde bestilt bunkerslevering to dager senere.


Fikk honnør


Storli kontaktet igjen rederen og fikk gjennomslag for at tankskipet skulle vente så lenge som mulig før de forlot Tromsø.

 - Tankskipet gikk med sakte fart nordover og passerte kaien der USS «Ross» lå fortøyd. Like etter at tankskipet hadde passert, fikk de bekreftelse på levering av 800 kubikkliter bunkers til USS «Ross» og satte kursen direkte til destroyeren.

 På morgenkvisten dagen etter var bunkringen fullført. Da fikk løytnant Storli melding over samband om å stille ved gangveien til USS "Ross". Salt ble børstet av uniformen og sko pusset før hurtigbåten la til kai og Storli stilte opp sammen med stabssersjant Magne Pedersen fra HV-16.

 Skipssjefen på USS «Ross» dukket opp med et stort smil og takket personlig Marius Storli for innsatsen han hadde gjort for å sikre at destroyeren fikk bunkers i tide. Som takk overrakte han skipssjefens egen mynt til løytnanten.

- Jeg syntes dette var en utrolig flott gest, smiler den snarrådige soldaten i HV-16.
Publisert 14. desember 2017 09:11. av Jonny Karlsen.