hv_963_derforbledusoldatihvhv_963_derforbledusoldatihvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=637Hvorfor akkurat du ble innkalt til heimevernstjeneste avhenger av flere forhold. /media/PubImages/201806050309-OBG-.jpg

Derfor ble du soldat i HV

Hvorfor ble jeg innkalt til Heimevernet? Mange soldater i HV lurer på hvorfor akkurat de ble innkalt.
Jeg har hatt førstegangstjeneste og er ikke motivert til noe mer.. Hvorfor meg? 
Du er ferdig med studiene og har omsider kommet deg ut i jobb. Kanskje har du stiftet familie og er klar for voksenlivet. Førstegangstjenesten er kun et fjernt minne når innkallelsen fra Heimevernet dumper ned i postkassen din som lyn fra klar himmel. Hvorfor meg..?

Mange soldater i HV har stilt seg selv det spørsmålet. Imidlertid er det vanskelig å

gi et svar uten først å forstå bakgrunnen og helheten i det som er et sammensatt bilde. 

Alle soldater i HV-tjeneste er vernepliktige som har fullført førstegangstjeneste. Og allerede her oppstår det en begrepsforvirring som det er viktig å få ryddet opp i fortest mulig. For de aller fleste er førstegangstjenesten i Norge 12 måneder - men verneplikten er 19 måneder (575 dager).  Det betyr at når du har gjennomført 12 måneder med førstegangstjeneste, kan Forsvaret kalle deg inn til 7 måneder repetisjons- eller heimevernstjeneste frem til utgangen av det året du fyller 44 som menig eller 55 år som befal og offiser.. I 2014 vedtok Stortinget endringer i heimevernsloven og vernepliktsloven som innførte allmenn verneplikt i Norge. Her står det blant annet: 

Sjef FPVS, brigader Jan Erik Thoresen. Foto: Ole Garbo/Forsvaret


«Enhver vernepliktig er forpliktet til å overta den tjenestestilling i Forsvaret som han blir beordret til, og utføre den tjeneste som man blir pålagt. Man er også forpliktet til å motta høyere grad og gjennomgå nødvendig utdanning». 

I klartekst betyr det at heimevernstjenesten ikke er noe du kan takke høflig nei til. Det er en plikt du har og det er straffbart og ikke møte om du blir innkalt.

Hvem blir innkalt? 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er de som har ansvaret med å finne soldater til Heimevernet. Sjef FPVS, brigader Jan Erik Thoresen, sier det er flere ting som avgjør hvem som til slutt får innkallelsen. 

- Det er Heimevernet totalt sett som kommer opp med et antall bestillinger til oss. Denne bestillingen går i hovedsak på kompetanse og geografi på personellet Heimevernet trenger til styrkestrukturen. Litt varierende sammenlignet med hvor du bor i landet, så er det større og/eller mindre mulighet til å bli kalt ut til HV. I de mindre befolkede områdene av landet er det vesentlig færre å fordele til Heimevernets struktur. Derfor er sjansen større for å bli innkalt der enn for eksempel på Sør- og Østlandet, sier Thoresen. 

FPVS finner personellet som har kompetansen HV etterspør. Navnene går til en HV-nemd som blant annet sjekker vandel og andre ting som kan være vesentlig for tjenesten. Deretter er det HV som til slutt godkjenner soldaten for tjeneste. Hvor du bor i landet og hva slags utdanning du fikk i førstegangstjenesten er altså vesentlig for om du blir innkalt. 

- I tillegg ser vi etter om det har skjedd noe med deg siden du gjennomførte førstegangstjenesten – eksempelvis medisinsk. Kanskje du har en jobb i det offentlige innenfor politiet eller brannvesenet. Da er du allerede er en del av totalforsvaret. Disse får en såkalt fritaksordning fra Heimevernet, sier han. 

Direkteoverføring

I noen tilfeller kan det ta flere år fra du dimitterte til innkallelsen fra HV kommer. Dette er det flere årsaker til, men dette er noe Heimevernet og FPVS nå skal finne en løsning på. Målet er at flere blir direkteoverført til HV rett etter dimisjon. 

- Det vil være flere fordeler ved dette. Soldatene kan beholde klær og utrustning og det sparer Forsvaret for utgifter - i tillegg gir det folk forutsigbarhet. Samtidig vet vi at dette er en periode av livet der mange velger å starte med studier. I den tiden er de ikke gripbare for HV, men vi diskuterer om HV likevel skal få disse og heller innvilge utsettelser til trening og øving under utdanningen og ta saksbehandlingen på det, sier Thoresen. 

De aller fleste gjennomfører førstegangstjenesten ved en operativ avdeling i Hæren. Etter 12 måneder vil alle som har tjenestegjort i Brigade nord, Hans Majestet Kongens Garde og på GSV overflyttes til hærreserven. 

- Der står de noen år og i den perioden kan heller ikke HV bruke dem. Jeg mener det finnes måter slik at vi kan gjøre to ting 
samtidig, sier Thoresen. 

Motivasjon

Så - slipper du tjeneste i HV hvis du ikke er motivert for det? 
- Det korte svaret på det er nei. Thoresen sier dette er noe de tar hensyn til på sesjon, men ikke når de skal fordele mannskaper til HV. Da du på sesjon satte et kryss ved at du er motivert for tjeneste i Forsvaret, gjaldt det altså frem til du er 44 år. 

- Her slår plikten inn. Samfunnet betaler mange penger for å utdanne soldater. Det er såpass få i dag som gjennomfører førstegangstjeneste at vi er nødt til å se på de vi har og bruke dem. Selv om de kanskje ikke er motiverte for det, sier Thoresen. 

Publisert 7. september 2018 13:16. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 14. september 2018 08:12.