Kenneth MikalsenKenneth Mikalsenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Kenneth Mikalsen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8268

Derfor må det graves!

– Ingen liker å grave skyttergraver, men vi brukte mye tid på å grave siden vi visste at det kom til å smelle få timer senere.

​​​​​​​​​Områdesjef Kenneth Mikalsen er en av Heimevernets mange veteraner og har tjenestegjort i både Kosovo og Afghanistan. 

– Vi hadde ikke trent på å grave skyttergraver før vi dro ned til Afghanistan, men det var helt nødvendig i visse situasjoner. Jeg erfarte hvor viktig det er med driller og har sett at militære basisferdigheter har reddet liv, sier områdesjefen for Stavanger utrykningsområde.

SELVOPP​LEVDE HENDELSER. 

Han mener at erfaringene veteraner har med seg inn i Heimevernet er gull verdt, spesielt med tanke på mental trening og realisme på områdetreninger.​

– Veteraner skjønner og har kjent på kroppen at skal du gjøre noe, så gjør det skikkelig. De kan komme med eksempler på hvorfor drillene er viktige, og fortelle hvordan selvopplevde hendelser gikk bra på grunn av drill. Veteraner fra både Libanon, Kosovo Bosnia og Afghanistan er veldig klar over hvorfor søk av kjøretøy er viktig. Sjekker du ikke bilen nøye kan liv gå tapt.

Med den knappe treningstiden det er i Heimevernet kan veteraners erfaring bidra til å gi de andre soldatene bedre innsikt i treningsmomenter som må nedprioriteres på grunn av tid.

MENTALE FORBEREDELSER. 

– Da jeg reiste til Afghanistan, hadde jeg tenkt nøye gjennom om jeg var klar for å skyte noen dersom det ble nødvendig. Det er for sent å ta den indre diskusjonen med seg selv når du står på vaktpost med en patron i kammeret og en truende person med våpen kommer mot deg. Da er det bare å utføre. Dette er det mange veteraner som har kjent på og de kan diskutere problemstillingen rundt mental forberedelse med de andre soldatene i Heimevernet, sier han.

Oppdragene Heimevernets soldater mest sannsynlig får i en krisesituasjon må trenes på. 

–«Train as you fight» er viktig. Uansett hva du har trent på, så styrer virkeligheten. Dette har mange opplevd i utenlandstjeneste. Erfaringene de har gjør at de kan bruke tidligere kunnskaper til å takle utfordringer i HV-sammenheng. Det samme kan de fleste gjøre med relevant sivil erfaring. Hva fungerte tidligere, hva kan fungere nå?

Men uansett hvilken bakgrunn du har, er det de grunnleggende militære ferdigheter som er avgjørende for om du klarer å tilpasse deg når det skjer noe uventet på oppdrag, sier han.

LIV OG DØD. 

Veteraner kan også si mye om små feil som gir store konsekvenser.

– På en områdetrening der soldatene er på oppdrag i noen timer er det ikke så farlig om de glemmer utstyr eller ikke fyller vannflaska si. I en skarp situasjon kan det være forskjell på liv og død. En veteran kan igjen bruke eksempler på hvor viktig det er å være nøye på trening, og spesielt på drillen klar til strid (KTS).

Teamarbeid og følelsen av å være en del av et lag blir skapt av å gjøre noe i fellesskap, og er vesentlig for å oppdragsløsning.

– De som har vært i en avdeling i utlandet har vært sammen med sine medsoldater i flere måneder på både fritiden og under oppdrag. Det er et godt grunnlag for å bli en god lagspiller, og en god erfaring å ta med seg inn i HV, rett og slett viktigheten av et velfungerende lag. Treningen og erfaringene veteraner har gjør at de holder ut lenge i oppdrag, og forhåpentligvis kan det påvirke medsoldater, sier Mikalsen.​

I NO​RGE. 

Oppdragene Kenneth Mikalsen utførte i utlandet ligner på mye av det han som områdesjef i utrykningsområdet skal kunne gjennomføre i en reell situasjon.

– Det er patruljering av akser og områder, opprettelse av veikontrollposter, sikre infrastruktur, utøve en hurtig reaksjonsstyrke (QRF) og kunne reagere på mindre enheter og styrker, utføre søk og klareringsoperasjoner sammen med andre enheter, samt liaisonere med nasjonale og internasjonale aktører, lokale myndigheter og nødetater, utdyper han. 

Det finnes ikke noen lette oppdrag, og skyttergraven graver dessverre ikke seg selv. 


Publisert 31. desember 2016 15:56. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 6. januar 2017 16:10.