HV i samtale med flyktningerHV i samtale med flyktningerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_8736.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7529

Derfor prater HV med flyktningene

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 har flere ganger møtt flyktninger i Sandnes for å fortelle om Forsvaret og Heimevernet.

​​​​​​​​​​​​En gang i uken arrangerer Sandnes Frivillighetssentral mannsgrupper for flyktninger. Her blir deltakerne introdusert for hva det vil si å være mann, arbeider og far i Norge.​

Fra HV-08 er det major Braaten som har laget ett eget opplegg for å samtale med flyktningene om Heimevernet og Forsvaret. 

- Det er viktig at deltakerne i gruppen får en annen opplevelse av det militære enn det de kanskje er vant med fra hjemlandet. Når jeg har en slik orientering så starter jeg med helt enkel forklaring om Forsvaret i Norge som et vernepliktsbasert forsvar. Så blir resten av tiden brukt til spørsmål og diskusjoner, sier Braaten. 

Nylig var majoren på et nytt besøk.

- I dag hadde jeg en fin miks av mennesker fra Eritrea, Syria, Jordan og Afghanistan. Da går spørsmål og svar på en blanding av engelsk og norsk. De har spørsmål om forskjellige saker, helt fra om familien til soldater får mye penger dersom soldaten dør i utenlandsoppdrag, til hvem som bestemmer over Forsvaret. Det blir god stemning når jeg forteller at det er politikerne i Norge som bestemmer hva forsvaret skal foreta seg, og at militæret ikke kan brukes mot egne borgere, forteller major Braaten. 

- Det var en fin samling menn som var innom i dag. En kar meldte seg frivillig som kokk på neste HV-øvelse. Selv om det ikke er aktuelt å ta inn frivillige på denne måten var det hyggelig å se at de er så positive til Heimevernet, avslutter Braaten.

​​​​​Leder for frivillighetssentralen om mannsgruppen

-Mange av flyktningene fra andre kultur har en annen definisjon av mannsrollen en det vi har i Norge. Derfor startet vi en ren mannsgruppe der vi kan diskutere og få inn foredragsholdere fra forskjellige deler av samfunnet. Gruppen besøker også ulike arenaer som skole, barnehage, bedrifter, idrettslag, trossamfunn og lignende, der innføring og forventninger til mannsrollen gjennomgås, forteller Bjarte Bjørnsen leder av Sandnes frivillighetssentralen.​
Publisert 25. september 2016 12:00. av Tore Ellingsen, Heimevernet.