hv_957_detviktigesamspillethv_957_detviktigesamspillethttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=621/media/PubImages/Samspill.jpg

Det viktige samspillet

- Befalet mitt blir ikke bedre om de ikke får prøve seg, sier Oddbjørn Dalsbø, sjef i Gisund HV-område i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).

En sur havbris legger seg som et kaldt teppe over de tre personene som står konsentrert og ser ned i skriveboka til områdesjefen. Troppssjefen og lagføreren lytter nøye etter det sjefen sier.

Scenen er øvelse Åsgard i Troms en kald vinterdag i mars. I det dunkle gule lyset fra lysmastene ved objektet de passer på, gir områdesjef Oddbjørn Dalsbø sine føringer til en bestemt situasjon denne kvelden. Men han lar det være opp til troppssjef å utføre jobben.

- Jeg har mine tanker om oppdraget, men troppssjefen bestemmer i stor grad selv hvordan han løser det. Dette fordi jeg mener at man ikke blir bedre i jobben sin om man ikke får prøve seg. Det er derfor vi øver. For å lære av våre feil, sier major Dalsbø.

Områdesjefen

I sin daglige jobb er han fungerende G3 i HV-16. I tillegg har han fungert som områdesjef i Gisund i snart to år. Da han overtok området, tok han i bruk alle sine triks som leder for å få fart på et HV-område som slet litt i motbakke.

- For meg gjelder det å ha troen på mitt mannskap og gi dem mer kompetanse for å løse oppdraget. Derfor har jeg blant annet prioritert å sende mange av dem på lederkurs. Samtidig har det vært viktig å prate med mannskapet for å få et bilde av hva deres sterke sider er, både sivilt og militært.

Det som er fint med å være troppssjef er at jeg er nærmere soldatene "på gulvet", samtidig som jeg får med meg det store bildet med å være med på møtene med områdesjefen.

Stort sett er det troppssjefene og staben sin Dalsbø forholder seg til under oppdragsløsning, spesielt i tilspissede situasjoner. Da er det a-lederskap som gjelder. Men på befalsmøter vil han gjerne høre hva andre befal i området tenker.

- Jeg prøver å være tilgjengelig hele tiden. Alle skal i utgangspunktet kunne snakke med områdesjefen. Men når det er alvor, så isolerer jeg meg mer og styrer troppene via troppssjefene, samtidig som intensjonene mine blir fulgt opp fra områdesersjanten ute i organisasjonen.

Troppssjefen

Troppssjef Trygve Hongset blir bindeleddet mellom områdesjefen og lagføreren.

- Det som er fint med å være troppssjef er at jeg er nærmere soldatene "på gulvet", samtidig som jeg får med meg det store bildet med å være med på møtene med områdesjefen. Jeg får lede i felt og være der det skjer, sier Hongset, som liker å gi befalet under seg sjansen til å løse oppdraget uten for mye påvirkning.

- Jeg er tett på mine lagførere, men samtidig gir jeg dem et visst handlingsrom. Man må ikke være for detaljstyrt, mener troppssjefen, som har sin første øvelse med troppen under Åsgard.

- Det gir noen utfordringer. Jeg kjenner ikke mannskapet godt nok. Det er viktig å ha rett person i rett stilling og se på summen av militær og sivil kompetanse. Til tross for dette, synes jeg øvelsen og samhandlingen med både lagførere og områdesjef går fint.

Lagføreren

Håvard Killie har gått lederkurs i Heimevernet. Under denne øvelsen fikk han for første gang prøvd seg som lagfører.

- Det er annerledes og mye mer å tenke på. Plutselig skal jeg lede åtte soldater. Litt vanskelig til å begynne med, men egentlig veldig artig fordi jeg nå får mer ut av øvelsen. Istedenfor å være en "tilskuer" får jeg være med å bestemme litt.

Som lagfører forholder han seg mest til troppssjefen.

- Samspillet vårt er veldig bra og jeg synes vi har god kommunikasjon. Og det er viktig fordi jeg som lagfører må vite hva som skal skje. Ordrene mine får jeg via troppssjefen og er vel basert på "need to know"-prinsippet, sier Killie.

- Jeg har normalt ikke så mye med områdesjefen å gjøre, men har pratet en del med han. Virker som en trivelig person, smiler lagføreren. Ordremøtet i det dunkle lystet mellom områdesjef, troppssjef og lagfører er slutt. Nå går de hver til sitt for å fordele oppgavene videre. Oppdrag skal løses. 

Publisert 23. juni 2018 15:25..