hv_976_fraskarpstyrkebeskythv_976_fraskarpstyrkebeskythttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=682/media/PubImages/20180907th_ 1060.jpg
hv_976_fraskarpstyrkebeskythv_976_fraskarpstyrkebeskythttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=683/media/PubImages/2018090702BS.jpg

Fra skarp styrkebeskyttelse til julefred

Soldater fra Oslofjord Heimevernsdistrikt (HV-01) har til sammen hatt rundt 5000 tjenestedøgn i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Fredag ble de takket av under en markering på Rygge.

I overkant av 100 soldater med familie tok turen til Rygge militære flystasjon på fredag for å markere avslutningen på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. For Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01) var det imidlertid ikke en øvelse - men et skarpt oppdrag. Fra september til desember har soldatene fra Østfold sørget for styrkebeskyttelse under mottaket av allierte styrker på Borg Havn i Fredrikstad. 

En av de inviterte til avslutningsseremonien var fylkesmann i Vestfold og Telemark, Per Arne Olsen. Han understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom sivile og militære aktører.

-Jeg vil gi honnør til HV-01 for initiativet til denne markeringa, sier Olsen og legger til at Heimevernet har gjort en formidabel jobb i forbindelse med Trident Juncture.

-Vi har manglet prosedyrer og rutiner for et slikt mottak av allierte styrker, så mye av det vi har jobbet med de to siste årene - og under selve operasjonen, er gjort fra bunnen av, forteller han. 

-Vi er helt avhengig av et godt samarbeid mellom både politiet, fylkesmann og Heimevernet for å kunne levere et totalforsvar av samfunnets verdier og sivil infrastruktur.

Verdig avslutning

Oberstløytnant Børge Gamst er sjef for HV-01, som har territorielt ansvar i både Østfold og Vestfold. For han var det viktig å verdsette hver enkelt soldat - og familien hjemme - for den jobben de har gjort i høst.

-Markeringen er vår takk til de som har stått i oppdrag, vi ønsket å gjøre det på en militær og verdig måte, sier Gamst.

Publisert 17. desember 2018 12:45. av Tekst: Marie Brudevold Foto: Børge Sandnes. Sist oppdatert 19. desember 2018 08:08.