hv_935_frasoldatihvtilforsvhv_935_frasoldatihvtilforsvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=482/media/PubImages/20171025JØ_7806.jpg
hv_935_frasoldatihvtilforsvhv_935_frasoldatihvtilforsvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=483/media/PubImages/20171020tk_I7042.jpg

Med bakgrunn fra HV

Norges nye forsvarsminister kommer fra Båtsfjord i Finnmark og har lang erfaring som soldat i Heimevernet.
​Etter noen år i ordførerstolen i hjemkommunen ble Frank Bakke-Jensen i 2009 valgt inn som stortingsrepresentant for Høyre. 20. oktober overtok han som forsvarsminister. To dager før utnevnelsen var han og avtroppende forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide på besøk hos Finnmark heimevernsdistrikt 17. De hadde med seg positive nyheter til Porsangmoen militærleir. Det blir en økning av personell og materiell.


Den militære CV


Den ferske forsvarsministeren har lang erfaring fra Forsvaret og spesielt fra Heimevernet i vårt nordligste fylke. Bakke-Jensens militære erfaring består av førstegangstjeneste i sambandet på Jørstadmoen, Garnisonen i Sør-Varanger og til slutt Varangerbataljonen.

 - I 1991 var jeg ett år i utenlandstjeneste i Libanon, der mine oppgaver blant annet var å reparere radioer i sambandsavdelingen og som instruktør i samme avdeling, forteller Bakke-Jensen.

Han ble innrullert i HV i 1991. I 2007 ble utstyret levert inn. Da ble han valgt som ordfører i Båtsfjord kommune. For øvrig er det dagens ordfører, Geir Knutsen, som var områdesjef for Bakke-Jensen.                                                                                                                               

- Hva gjorde du i HV?

- Den første tiden var som lagfører i et geværlag. Etter hvert ble det en periode som tillitsvalgt og troppsbefal. Helt på tampen av HV-karrieren var jeg etterretningsoffiser, sier Frank Bakke-Jensen.
 

Ryddet opp


Han synes tiden i HV var artig.

- Vi var mange unge som kom inn samtidig, også flere med utenlandstjeneste. Det var meningsfullt. Vi ryddet litt opp. Heimevernstjenesten hadde litt dårlig omdømme med mange historier preget av fyll og spetakkel. Etter hvert fikk vi gjennomført gode øvelser. Det var en god følelse å være en av om lag 100 soldater som også var klar til å støtte en liten kommune som Båtsfjord dersom behovet skulle melde seg, sier Frank Bakke-Jensen.

- Hvilke erfaringer gjorde du deg i HV som du kan bruke sivilt og kanskje spesielt nå som forsvarsminister?

- Jeg lærte mye om å lede, og det å være en leder i Heimevernet. Det å lede og motivere soldater som er inne i en uke i året var utfordrende, av og til vanskelig, men det var også gøy. En episode som jeg husker godt var MG-skytteren som var skuddredd. Da han fikk ordre om å skyte, tømte han beltet med øyene lukket. Vi fikk raskt flyttet han til en ny stilling i saniteten, hvor han fungerte mye bedre. Det er en god følelse å få til en endring med positivt resultat. Vi hadde også fokus på ulykker og hvordan det vil være å stå i en slik situasjon som leder og kollega. Dette er verdifull læring som kan overføres til det sivile, sier Bakke-Jensen.


 HVs framtid


- Heimevernet er veldig viktig i fremtiden. Derfor mener jeg at landmaktutredningen var et riktig grep. Det er viktig å få løftet forsvarstanken og forståelsen for at et land må forsvares. HV er en rasjonell måte å bruke reserven på etter endt førstegangstjeneste, sier forsvarsministeren, som varsler følgende politikk om HV framover:

- Vårt syn på Forsvaret vil i mye større grad være preget av at forsvarsgrenenes aktivitet ses i en sammenheng. I tillegg vil det å sikre moderne og teknisk avansert infrastruktur bli viktig. HV vil få mer avanserte objekter som skal bevoktes. Oppdragene vil endre seg i takt med endringene i samfunnet. HV vil få oppdrag som passer inn i den store sammenhengen og bli en mer integrert del av det totale Forsvaret, sier Bakke-Jensen, som kommer til å besøke HV-øvelser som forsvarsminister.

- Ja, helt klart. Jeg kommer nok til å reise mye. Først har jeg besøkt de avdelingene som har utenlandsoppdrag. Deretter kommer de avdelingene hvor det blir endringer, som blant annet Andøya flystasjon. Etableringen av Finnmark landforsvar er også en viktig endring for HV. Her etablerer vi en samlet og tydeligere ledelse for både hær og HV. Kort oppsummert: HV skal også prioriteres i en tett kalender.

 - Det gamle mottoet, "Over alt alltid", er fortsatt viktig for HV. Men med færre og mer spesialiserte mannskaper er kravet til meningsfulle oppdrag viktigere enn noen gang før. Vi må gjøre en jobb for å løfte forsvarstanken. Vi skal ha et moderne forsvar, hvor HV er en integrert del, sier forsvarsministeren som legger til at HV har fått ekstra midler både til vedlikehold, utstyr og trening. 
Publisert 11. desember 2017 13:11. av Svein Sjøveian. Sist oppdatert 11. desember 2017 13:20.