hv_1116_gjenopptaraktivitetthv_1116_gjenopptaraktivitetthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1174https://youtu.be/JwMA8-u-118

Gjenopptar aktivitet til høsten

Planlagt HV-aktivitet vil gå som normalt i høst, sier sjef HV generalmajor Elisabeth Michelsen.
​Under Korona-krisen har det vært stans i all øving- og kursvirksomhet i Heimevernet. Hvis ikke smittesituasjonen i Norge forverrer seg i løpet av sommeren, vil Heimevernet gjenoppta planlagt virksomhet igjen til høsten, sier Michelsen.

– Etter sommerferien og frem til jul fortsetter vi med den aktiviteten som er planlagt, men med tilpasninger til Korona. Vi skal kle opp tusenvis av nye soldater og vi skal kurse mange nye lagførere og troppssjefer. At områdene begynner å trene igjen er viktig for at Heimevernet skal ha den beredskapen vi trenger, men vi skal tilpasse treningen slik at det det skjer på en trygg og forsvarlig måte, sier hun.

 – Skal HV «ta igjen det tapte» til høsten?

– Vi jobber nå med planen for høsten og fokus er å få gjennomført aktivitet som er viktig for å opprettholde beredskapsklar status for Heimevernet[E1] , sier hun.


REAKSJON OG UTHOLDENHET

16. juni trådte Vinger HV-område av på grensen som siste område etter å ha stått i oppdrag siden 18. mars. Soldater fra til sammen sju HV-distrikter har bidratt med nær 17.000 soldatdøgn der de har kontrollert grensetrafikken mellom Sverige og Norge. Michelsen sier Heimevernet har løst oppdraget på en forbilledlig måte.

 

 

hv_1116_gjenopptaraktivitetthv_1116_gjenopptaraktivitetthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1167Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen besøkte Vinger HV-område på Magnormoen. /media/PubImages/_H2B1368.jpg
hv_1116_gjenopptaraktivitetthv_1116_gjenopptaraktivitetthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1168Heimevernet har bistått politiet og tollvesenet med grensekontroll siden 18. mars./media/PubImages/HV05_SA_0167_SA909787.jpg

– Vi har vist evne til rask reaksjon og utholdenhet i oppdragene når det kreves. Det tok ikke lang tid fra behovet oppsto til vi hadde det det første området i drift på Oslo lufthavn. I tillegg har ett og samme område stått i oppdrag i tre måneder i støtte til Innlandet Politidistrikt, sier hun. Tilbakemeldingene fra alle HV distrikt er at vi, selv med utvidede fritaksordninger som følge av krisen, har hatt meget god tilgjengelighet på soldater til oppdragsløsning. Viljen til å bidra når nasjonen er krise har også vært stor.


ERFARINGER

– Det engasjementet vi mobiliserte som nasjon ville også HV-soldaten være en del av. Det var ganske tydelig, sier Michelsen.

Under grenseoppdragene har Heimevernet fått verdifulle erfaringer Michelsen mener det er viktig å ta med seg videre. Det gjelder ulike kommunikasjonsløsninger, men også nytt materiell som er testet ut. 

Det er jobbet frem gode lokale løsninger der HV har kunnet bidra med god lokalkunnskap i oppdragsløsningen.

– Vi har også fått testet ut samvirket i totalforsvaret. Dette har vært viktig og vist seg å fungere godt. Vi har satt søkelys på at ressursene må finne hverandre og vi ser at samarbeidet har vært bra både sentralt, regionalt og lokalt. Det er jobbet frem gode lokale løsninger der HV har kunnet bidra med god lokalkunnskap i oppdragsløsningen, sier Michelsen. Hun mener summen av denne innsatsen har ført til at nasjonen har kommet gjennom den innledende fasen i pandemien på en god måte. 


OMDØMME

HV har i sin bistand til politiet bidratt til å stoppe smittespredning og derigjennom berget liv. Oppdraget er løst på en meget god måte av våre soldater og har også bidratt til økt omdømme for Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt. HV har fått vist seg frem som den fleksible beredskapsorganisasjonen vi er, avslutter hun.

Publisert 26. juni 2020 11:12. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 29. juni 2020 15:19.