hv_1033_heimevernet2030hv_1033_heimevernet2030http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=848/media/PubImages/1ddHVBS_030616_Brohaugfoto_69.jpg

Heimevernet mot 2030

Delrapport 1 av "Heimevernet mot 2030" fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er nå offentliggjort.

Bakgrunnen for prosjektet er at Stortinget gjennom vedtaket av gjeldende langtidsplan ba regjeringen innhente en “helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver".  Rapporten skal svare på:

  • Hva er de viktigste truslene Norge står overfor der Heimevernet kan tenkes å bidra, innenfor rammene av totalforsvaret?'
  • Hvilken rolle, og hvilke tilhørende oppgaver, bør Heimevernet ha i framtiden?

Rapporten dokumenterer den første fasen av prosjektets arbeid, en analyse av samfunnets behov og mulig framtidig rolle og oppgaver for Heimevernet.

Du kan lese rapporten ved å trykke på dokumentet nederst på siden.


 Filnedlasting

 

 

HVs fremtidige rolle og oppgaverHVs fremtidige rolle og oppgaver2019-08-30T12:32:55Z1446845http://forsvaret.no/hv/ForsvaretDocuments/HVs fremtidige rolle og oppgaver.pdf

Publisert 30. august 2019 14:27. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 30. august 2019 14:52.