Heimevernet 01711Heimevernet 01711http://forsvaret.no/media/PubImages/Heimevernet 01711.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8126Fra HV-øvelse en gang på 1960- eller 1970-tallet. Har du mer informasjon om bildene, ta kontakt på desk@fms.mil.no.

Les HV-bladet digitalt

Her kan du lese Heimevernsbladet helt tilbake til 1948 digitalt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du laste ned og fylle ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​nettbrettet ditt med utgaver av Heimevernetsbladet. Her finner du mye god HV-historie og du kan følge utviklingen og aktuelle temaer gjennom årene. God lesning!

Her kan du lese siste versjon av HV-bladet​​​

Ønsker du å lese tidligere utgaver finner du de her:

​​​​​​​​​​​​​​​
​​utdanning​søknadsfrist​merknadgå til søknadsskjema​
​Hærens befalsskole (teknisk)​15. april​ 2017Søknad til sommeropptak (FOS) søk her​​​​
Hærens befalsskole (forvaltning)​15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS)søk her​​
​Hærens befalsskole (operativ)​15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS) søk her​​
​Hærens befalsskole (sprenging) 15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS)​​​SØK HER​​
​Luftforsvarets befalsskole​15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS)søk her​​
​Befalsskolen for Sjøforsvaret​15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS)søk her​​​
Forsvarets etterretningshøgskole​​15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS)søk her​​
​Forsvarets ingeniørhøgskole​15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS)søk her​​​
Krigsskolen (4- årig)​15. april 2017​Søknad til sommeropptak (FOS) for deg som ikke har grunnleggende befalsutdanningsøk her​​​
​Luftforsvarets befalsskole (Utskrevet befalskurs)​1. november 2017​Søknad til vinteropptak (FOS)ikke åpnet​​​
​​​​Befalsskolen for Sjøforsvaret (Utskrevet befalskurs)​1. november 2017​Søknad til vinteropptak (FOS)ikke åpnet​​
Flyger- og navigatørutdanning16. desember 2017​​Luftforsvarets flygeskoleIKKE ÅPN​​ET​​​
​Krigsskolen (3​-årig)​​15. januar 2018​For deg som allerede har fullført grunnleggende befalsutdanning​​IKke åpnet​​​
​Sjøkrigsskolen (3-årig)​15. januar 2018​For deg som allerede har fullført grunnleggende befalsutdanningikke åpnet​​​
​Luftkrigsskolen​ (3-årig)​​15. j​​​anuar 2018​For deg som allerede har fullført grunnleggende befalsutdanningikke åpnet​​​
​​​​​​Sjøkrigsskolen (4-årig)​​​​15.​ april 2018​Søknad til sommeropptak (FOS) for deg som ikke har grunnleggende befalstudanningikke å​pnet​​​


Lærefagsøknadsfristlæretid medgå til søknadsskjema
Anleggsmekaniker 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Automatiseringsfaget15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Avionikerfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Bilfaget, lette kjøretøy 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Bilfaget, lette kjøretøy 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Bilfaget, tunge kjøretøy 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Bilfaget, tunge kjøretøy 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Børsemakerfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
CNC-maskineringsfaget 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Dataelektronikerfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Dataelektronikerfaget 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Elektrikerfaget​ 15. februar 2017 Førstegangstjeneste SØK HER
Elektrikerfaget​ 15. februar 2017 Sivil lærling SØK HER
Flymotormekanikerfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Flysystemmekanikerfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Helsefagarbeider​ 15. februar 2017 Førstegangstjeneste SØK HER
IKT-servicefaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
IKT-servicefaget​ 15. februar 2017 Sivil lærling SØK HER
Industrirørleggerfaget​ 15. februar 2017 Sivil lærling SØK HER
Industriell overflatebehandler 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Industrimekanikerfaget 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Institusjonskokk 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Kokkfaget 15. februar 2017
Førstegangstjeneste søk her
Kontor- og administrasjonsfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Logistikkfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Logistikkfaget 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Maskinistfaget​ 15. februar 2017 Førstegangstjeneste SØK HER
Matrosfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Mediegrafikerfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Motormannfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Motormekanikerfaget 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Platearbeiderfaget 15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Resepsjonsfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Sikkerhetsfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her
Sveisefaget15. februar 2017 Sivil lærling søk her
Telekommunikasjonsmontørfaget 15. februar 2017 Førstegangstjeneste søk her

​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​utdanning​søknadsfristavdeling​gå til søknadsskjema
Etterretningsanalytiker5. februar​ 2017Etterretningsbataljonen​ søk her​​​
​Redningsmann Behovsstyrt​Luftforsvaret  ikke åpnet
Elektronisk krigføringsanalytiker5. februar 2017​Etterretningsbataljonensøk ​her​​​​​​​​
Elektronisk krigføringsoperatør​​1. mars​ 2017​Etterretningsbataljonen søk her​​​
Minedykker BehovsstyrtMinedykkerkommandoen​ ikke åpent​​​
Kystjeger1. mars 2017​Kystjegerkommandoen​​søk her
​Taktisk båtskvadron​1. mars​ 2017​Kystjegerkommandoensøk her
​Militær livvakt BehovsstyrtMilitær livvaktavdeling​ ikke åpnet
​Grenader i Hæren Behovsstyrt​HæreniKKE ÅP​NET
​Feltoperatør for vervede og befal
1. mai 2017
​Etterretningsbataljonen​​​søk her
​Feltoperatør i førstegangstjenesten​1. juni 2017​Etterretningsbataljonensøk her
​Våpentekniker og -assistent​ Behovsstyrt​Marinenikke åpn​et
MI-analytiker​5. januar 2018​​​​Etterretningsb​ataljonen​​​ikke åpnet​​​
​MI-operatør 5. januar​ 2018​​Etterretningsbataljonen​​Ikke åpnet​​​
ODS-operatør​5. januar​ 2018​Etterretningsbataljonen​ikke åpnet​​​
​​

 Ekspanderende liste

 

 

ArbeidsforholdArbeidsforhold<p><span style="font-size:1rem;">Arbeid gir i utgangspunk</span><span style="font-size:1rem;">tet ikke rett til utsettelse av pliktig heimevernstjeneste. Det er den vernepliktige selv som må søke om utsettelse. Søknader sendt fra arbeidsgiver blir ikke behandlet. </span></p><p>Arbeidsmiljøloven (AML) § 12-12 som omhandler permisjon sier blant annet følgende: "Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste". I følge AML § 15-10 kan ikke arbeidstaker sies opp på grunn av permisjon etter § 12-12. Derfor må arbeidsgiver legge forholdene til rette slik at pliktig tjeneste kan utføres.</p><p>Utsettelse med bakgrunn i arbeidsforhold kan ihht "Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge" (BUV) del III, kap 1, vedlegg B, punkt 13 gis når det dokumenteres at "bedriften/virksomheten påføres vesentlig tap, eller at arbeidsplasser pga den vernepliktiges fravær må nedlegges, eller at livsviktige funksjoner stanser opp". Hvis en vesentlig del av vernepliktige i samme bedrift er innkalt til tjeneste kan det gis utsettelse til enkelte av de vernepliktige.​</p>
ForeldrepermisjonForeldrepermisjon<p>​<span style="color:#000000;font-family:calibri, sans-serif;font-size:14.666666984558105px;">Vernepliktige har krav på utsettelse av heimevernstjenesten ved lovfestet foreldrepermisjon. Dersom foreldrepermisjonen bare varer under deler av øvelsen har du kun krav på permisjon i dette tidsrommet og kan ikke påregne utsettelse fra hele øvelsen. Dokumentasjon fra NAV må legges ved søknaden.</span><br></p>
HusdyrholdHusdyrhold<p></p><p>I henhold til "Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge" (BUV) del III kap 1 vedlegg B punkt 12, innvilges utsettelse, under forutsetning av at bla følgende kan dokumenteres: 
</p><p> • At avløser ikke kan skaffes.</p><p> • At dyrene må selges eller slaktes dersom utsettelse ikke gis.
</p><p>Dokumentasjon på dette skal være kommunens Landbrukskontor og ikke det lokale avløserlaget. Det er ikke krav om at avløser må være kommunalt ansatt. Familiemedlemmer over 16 år godkjennes som vikar/avløser. Det kan søkes om økonomisk kompensasjon i forhold til vikarkostnader. Se ordningen for Næringsbidrag. </p><p>Link til søknadsskjema, særskilt økonomisk hjelp ligger til høyre på siden.</p>
Omsorgsansvar/eneomsorg for barnOmsorgsansvar/eneomsorg for barn<p>​I henhold til "Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge" (BUV) del III kap 1 vedlegg B punkt 10.2, innvilges utsettelse for personell som har eneomsorg for barn under 16 år såfremt:
</p><p>• Avdelingen ikke kan tilby fleksible permisjonsordninger som medfører at barnets omsorgsbehov ivaretas under tjenesten på tilnærmet måte som ellers.</p><p>• Det ikke kan skaffes barnepasser som kan ivareta den vernepliktiges omsorgsansvar. 
</p><p>Dette gjelder også dersom den vernepliktige har midlertidig eneomsorg fordi den andre omsorgspersonen ikke kan passe barnet (til fylte 16 år) på grunn av egen arbeidssituasjon, studier eller sykdom. Her forutsettes imidlertid tungtveiende grunner.</p><p>Ved innleie av barnepasser kan det søkes om dekning av de ekstra kostnadene. Se søknadsskjema for særskilt økonomisk.​</p><p>Link til søknadsskjema, særskilt økonomisk hjelp finner du til høyre.</p>

​​
​​​​​

Publisert 17. januar 2017 22:38.. Sist oppdatert 18. januar 2017 18:42.