hv_829_herkommer«oldschoolthv_829_herkommer«oldschoolthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=35/media/PubImages/IMG_3101.jpg
hv_829_herkommer«oldschoolthv_829_herkommer«oldschoolthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=36/media/PubImages/IMG_2975.jpg
hv_829_herkommer«oldschoolthv_829_herkommer«oldschoolthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=37/media/PubImages/_V1O2697.jpg

Her kommer «Old School Texas-Sibir»

Med den nye spesialistordningen får Heimevernet egne områdesersjanter som skal sørge for mannskapsomsorg og instrumentell aggresjon. Hva betyr det, sa du?

​​Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt, HV-11, holdt nylig et tredagers-seminar for 14 av sine nye områdesersjanter.

Noe av det første HV-11s sjefssersjant, Mathias Gjærde, kunne opplyse i plenum til de kommende områdesersjantene, var at fremtidens stabssersjant skulle være en liten tidsreise i seg selv.

- Stabssersjanten skal være en representant for «old school Texas-Sibir-kulturen», sa Gjærde med patos og sterk stemme.

Han mente at mye av krigerkulturen, som handlet om å ta vare på seg selv og andre, fra tidligere tider har forsvunnet litt fra Heimevernet.

​​​Drepe tid som alt er død

Under seminarets tilbakemeldingsrunde, var det aller første spørsmålet:

- Hva med det evige dødtidsproblemet under øvelser?

Selv om svaret kom kjapt og ironisk fra sjefssersjant Gjærde, at han hadde en gigant-brief om temaet, laget av en offiser med ekstremt mye dødtid, ble diskusjonen snart fruktbar.

- Områdesersjanten får en viktig rolle for å bidra til å gjennomføre trening under oppdrag og andre løsninger for å respektere tiden man bruker av mannskapers liv mens de er inne til øving.

​Økt kampkraft​​

Uttrykket «økt kampkraft» har blitt stadig mer benyttet de siste årene. Når forsvarssjefen skal be om midler, er det økt kampkraft han ønsker å bruke pengene på. Men også på troppsnivå, er dette uttrykket gjeldende – og ikke minst betydningsfullt i 2017.

- At kampkraften i et område økes ved hjelp av områdesersjanten, forklares med at han får ansvaret for å etterse at våpen og utstyr er i den stand det skal være, sier Gjærde og legger til:

- Stridsevnen vil bli bedre når en områdesersjant kommer inn med sin erfaring og kunnskap rundt våpen og utstyr. Han skal også være en ener på stridsteknikk og soldatkunsten, det er å ta vare på seg selv og egen makker. Det handler om å øke soldatenes evne til selvbeskyttelse med det man har tilgjengelig av utstyr, forteller HV-11s sjefssersjant.

Sjefsoppasser

Det gutta på HV-11-seminaret også fikk vite - og smake på - var den brede dynamikken områdesersjantrollen innebærer. Fra å ta vare på menig Olsen til å ivareta sjefens ønsker  rundt skarpe stridsoperasjoner.

Områdesersjanten skal være en problemløser for sjefen og hans fremste rådgiver på det soldatfaglige.

- Det er slik at sjefen skal være ekspert på hva som må gjøres og områdesersjanten skal være eksperten på finne ut hvordan man best utfører sjefens ordre, forteller Mathias Gjærde.

De håndplukka kandidatene fikk en grundig innføring i selve OR-ordningen under tredagersseminaret og samtidig satt godt inn i planverket for fremtiden. De fikk sett og lært om hva HV-distriktet forventer av dem i fremtiden og alt til årets største HV-11-øvelse, Finnvid i april, skal områdesersjantene ut å virke i sine stillinger.

Da skal de følge sin områdesjef og være en garantist for økt kampkraft, drive frem utdanning og som Heimevernets sersjantmajor, Øystein Mjelle, sier:

«Være en forvalter av instrumentell aggresjon når det er nødvendig og til samme tid vise omsorg for mannskap i området.»

At Forsvaret og HV nå får tilbake den ikoniske «stabssersjanten» som en del av spesialistene og personellbetegnelsen OR, som er forkortelse for «Other Ranks», gjør at de som i hos HV-11 ble beskikket som områdesersjanter, bryter ny jord.

Det er dybdekompetansen disse sersjantene i OR-kjeden skal representere.​​​​

Publisert 28. mars 2017 22:59. av Erik Hattrem, OPL-K PIO HV-11. Sist oppdatert 4. april 2017 13:06.