hv_1011_historiskberedskapsthv_1011_historiskberedskapsthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=790/media/PubImages/HVBS_KARALAKS_JOSTEIN HESTDAL02.jpg

Historisk beredskapstest

Akkurat nå er det stor aktivitet i hele «HV-Norge». 4 000 soldater er på årlig trening i de neste to ukene
​I tillegg ble det for første gang kjørt en uanmeldt beredskapstest på et helt HV-distrikt.

Klokken 07.45 tirsdag morgen fikk samtlige soldater i Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 beskjed om snarest å møte på sine respektive oppsetningssteder. 3000 soldater ble kalt ut og måtte fysisk møte opp.  

For første gang

Meldingen som gikk ut var historisk, ifølge sjef for HV-14, oberstløytnant Bengt Henriksen.

– Det er første gang i Norgeshistorien at et helt HV-distrikt blir innkalt på denne måten, poengterer han. – Hensikten var å sjekke reaksjonstiden til  heimevernssoldatene i Nordland, og planverket vi har for å være hurtig på plass. Mannskap møtte opp på alle stedene, fra Hamarøy til Brønnøysund, fortsetter Henriksen.

 – Denne gangen var det ikke lagt opp til et spesielt scenario som man skulle øve på. Det var bare en ren beredskapstest, men vi tok ut ammunisjon og gjorde oss klare til å løse oppdrag, sier Henriksen.


Fra Lindesnes til Finnmark

I resten av landet er det også travelt, gjennom de neste par ukene er over 4000 soldater inne på årets trening. Fra Lindesnes til Finnmark. 22 HV-områder og fem av totalt 11 innsatsstyrker er i aktivitet. I tillegg gjennomfører soldater fra HV-12 et skarp oppdrag med styrkebeskyttelse av alliert aktivitet. 

 

 

hv_1011_historiskberedskapsthv_1011_historiskberedskapsthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=789/media/PubImages/ild.JPG

I Trøndelag er det tre lokale HV-områder som er inne. – Det passer jo egentlig aldri for våre travle HV-soldater, men når de først møter opp er de motiverte og gir gass, smiler områdesjef Steinar Hyll i Stjørdal HV-område. Det har vært fem travle dager i skyte og øvingsfeltet i Leksdalen.

– Vi har hatt mye matnyttig trening for mannskapene og fått oppdatert planverket. De ulike fag-funksjonene i området har også fått en viktig oppdatering.

Beredskapsorganisasjon

Områdesjefen fra Stjørdal hadde også fått med seg beredskapstesten i Nordland.

 – Dette er jo noe vi hele tiden har i bakhodet, forteller han. – Plutselig kan det bli alvor og vi må raskt finne frem våpen og utstyr for å kunne løse oppdrag. Vi er jo en beredskapsorganisasjon. Sjefen for Heimevernet gjennomfører uten forvarsel beredskapstester i heimevernets organisasjon. Hensikten er å teste evnen til rask reaksjon og at planverk og rutiner fungerer.


Publisert 11. juni 2019 07:52. av Rune Haarstad. Sist oppdatert 13. juni 2019 10:04.