Innsatsstyrke Bundle, apriløvelse 2015 i OslofjordenInnsatsstyrke Bundle, apriløvelse 2015 i Oslofjordenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Bording i Oslofjorden (sjøheimevernet).jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7548

HV øver på Romerike og i Oslofjorden

Øvelse Romerike gjennomføres fra 24. til 27. september med ca. 1200 soldater til lands og til vanns. Hensikten er blant annet å sikre kritisk infrastruktur på og i tilknytning til Oslo lufthavn.

​​​​​​​​​​Øvelsen omfatter også operasjoner i Oslofjorden med sjøheimevernet. 

Scenariet er en oppstått sikkerhetspolitisk krise i Norges nærområder som utvikler seg til en væpnet konflikt, der også Heimevernet bidrar til å håndheve Norges suverenitet.

Øvelsen skjer i regi av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02) og omfatter staben ved HV-02, innsatsstyrke Bundle (sjø), innsatsstyrke Derby (land) og HV-områdene Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad, Nes, Gardermoen og Garderfjell samt stabsområdet (Lutvann), sambandsområdet (Lutvann) og militærpolitiområdet. 

Beskytte befolkningen

Sjefen for HV-02, oberst Karl-Henrik Fossmann, poengterer at øvelse Romerike er en unik arena for å øve Heimevernet i sitt militære hovedoppdrag samt operere med andre militære og sivile beredskapsaktører.
- Gjennom å øve utvikler Forsvaret sin reaksjonsevne og operative evne og styrker dermed evnen til å beskytte befolkningen og sikre viktig militær og sivil infrastruktur i et væpnet konfliktscenario.
- Sammen med andre militære og sivile beredskapsaktører bidrar HV med sine totalt 45 000 soldater til å ivareta sikkerheten over hele Norge, understreker sjefen for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, oberst Karl-Henrik Fossmann.

Væpnet scenario

Øvelsen skal styrke HV-02`s evne til å planlegge, lede og gjennomføre territorielle operasjoner med hovedvekt på objektsikring og overvåkning / kontroll i et væpnet konfliktscenario.​
Publisert 25. september 2016 21:00..