hv_1119_hv14slårringrundtlothv_1119_hv14slårringrundtlothttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1183/media/PubImages/105518410_816576022082226_3087065603333697729_n.jpg

Vil inn i Heimevernet

For flere av deltagerne på Helgeland Lotteforenings basiskurs er målet styrkedisponering i Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14.

Nyetablerte Helgeland Lotteforening gjennomførte sitt første basiskurs hos Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 rett før sommerferien.

 Jeg har ikke lang erfaring i Heimevernet, men Norges Lotteforbund var kanskje noe av det første jeg registrerte som uforløst ressurs. Spesielt nå som beslutningen om kjønnsnøytralitet er kommet på plasssier sjefssersjant i HV-14, Sindre Bjørkmo.

I løpet av få dager fikk deltagerne innføring i grunnleggende militære ferdigheter.

 

Nødvendig militær kunnskap

– Jeg ser veldig klare likhetstrekk med heimevernssoldaten, og med rette forutsetninger kan nødvendig militær kunnskap tilegnes relativt rasktPå bare to dager  dette kurset ser man hva man er i stand til. For å sitere en av elevene under evalueringen: «Jeg føler meg sikker på at jeg etter dette kurset skal klare å gjøre noe, om det virkelig blir behov for det». Det gjør jeg også, sier sjefssersjanten.


 

Deltagerne var alt fra erfarne jegere og aktive skyttere, til de som holdt i et våpen for første gang. Da de møtte var det rett på oppkledning, mønstring og test av materiell. Alle fikk gjennomført tetthetskontroll av vernemaske, noen fikk også kjenne på virkningen av CS-gass. Deretter var det våpenkjennskapgrunnleggende skyting, basisleksjoner og feltetablering i lagstelt.

 

Mange av deltagerne skal til høsten delta på kurset «grunnleggende soldatutdanning» hos Heimevernets skole og kompetansesenter.

 

Operativ effekt

Distriktslotte Lene Ulvang er en av ildsjelene bak nyetableringen av Helgeland Lotteforening.


– Nå skal vi fortelle om mulighetene man har som lotte, og hvilke operativ effekt lottene gir. Spesielt nå som forbundet er kjønnsnøytralt. Selv om det har rt tvunget verneplikt for menn er det en liten prosentandel av Norges befolkning som gjennomfører førstegangstjeneste. Her er det mange som automatisk er satt på sidelinjen, men som kanskje sitter med et ønske om å bidra, har familiære og lokale tilknytninger, fagkompetanse, engasjement og interesser som Forsvaret trenger, sier Ulvang.

 


– Vi i HV-14 lover å gjøre vårtsier Bjørkmo og fortsetter: 

 

– Gjennom den lokale samarbeidsavtalen ligger det bare muligheter. Vi har kompetansen gjennom dedikerte soldater i både produksjon og styrkestruktur, lett tilgang på undervisningsmateriell og et fantastisk samlingspunkt  Drevjamoen. Gjennom tett og inkluderende samarbeid vil vi kunne hente positive synergier, avslutter han.

 
Publisert 2. juli 2020 12:31. av Rune Haarstad. Sist oppdatert 3. juli 2020 10:53.