HVNETT__S167414HVNETT__S167414http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__S167414.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7608Disse bildene av soldater fra Heimevernet som bruker MB Multi 3 er fra en øvelse i Sverige hvor HV-12 deltok tidligere i år. Foto: Rune Haarstad, Heimevernet
HVNETT__S167467HVNETT__S167467http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__S167467.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7610Disse bildene av soldater fra Heimevernet som bruker MB Multi 3 er fra en øvelse i Sverige hvor HV-12 deltok tidligere i år. Foto: Rune Haarstad, Heimevernet
HVNETT__S167440HVNETT__S167440http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__S167440.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7609Disse bildene av soldater fra Heimevernet som bruker MB Multi 3 er fra en øvelse i Sverige hvor HV-12 deltok tidligere i år. Foto: Rune Haarstad, Heimevernet

HV overtar kjøretøy fra spesialstyrkene

– Det som har vært godt nok for våre spesialstyrker er godt nok for Heimevernet, sier GIHV, generalmajor Tor Rune Raabye.

​​Oppgraderte MB 290 Multi III skal ut til deler av Heimevernets innsatsstyrker. Kjøretøyene har tidligere vært brukt av spesialstyrkene, blant annet i utenlandstjeneste.

– Vi vil få en kapasitet som både er en kraftfull våpenplattform, og som gir innsatsstyrkene større fleksibilitet, sier generalmajor Raabye.

Ildkraft

Det er Forsvarets verksted i Bjerkvik som har utviklet og modifisert kjøretøyet som nå er blitt testet av soldatene i innsatsstyrken. Dette er en kostnadseffektiv måte å tilføre Heimevernet (HV) mobilitet og økt ildkraft.

De første kursene er allerede gjennomført hos innsatsstyrke Rype på Værnes av Panserkjøreskolen i Hæren. Nå har HV et knippe gode sjåfører på det som både er et feltkjøretøy og en våpenplattform med MG, 12,7, 84mm rekylfri kanon og røyk i "arsenalet". 

– Jeg har besluttet at vi innfører totalt om lag 60 tilgjengelige multikjøretøy i to puljer, forteller GIHV. 

Målsettingen er at de tredve første blir tilørt HV ferdig ombygd og utrustet i løpet av 2017.

Under årets Cold Respons (CR-16) i Nord-Trøndelag ble det gjennomført troppeprøver i en operativ setting. Senere på året var innsatsstyrke Rype over og øvde sammen med svenskenes heimevern i Östersund. Kjøretøyene var med og ble ytterligere testet.

HV-skolen ga sine vurderinger, konklusjoner og anbefaling på dette konseptet. 

– Ikke uventet holder vurderingen meget høyt kvalitetsnivå, og ga meg meget solid grunnlag for min egen vurdering og beslutning, poengterer Raabye.


Utviklet av soldatene

MB Mult III er en ombygd versjon av MB 290. Med hjelp av kjente Arctic Truck ble konseptet MB Multi startet i 2001 da Forsvaret hadde bruk for en mobil angrepsplattform som kunne brukes i utenlandstjeneste. 

– Videre utvikling med medvirkning fra soldatene har ført frem til Multi III, som er en mobil våpenplattform med gode egenskaper til å ta seg frem i ulendt terreng, forteller Roar Holtlien fra Panserkjøreskolen.  

Normalt er kjøretøyet oppsatt med et mannskap på fire, vognfører, vognkommandør, skytter og baksikrer.

– Disse kjøretøyene er en kraftfull våpenplattform som gir økt mobilitet til innsatsstyrkene våre. Det som har vært godt nok for våre spesialstyrker er godt nok for HV, smiler GIHV.

Multiene blir fordelt etter en operativ vurdering i henhold til et planverk.  Ergo kan man ikke gå i detalj rundt hvem som får de respektive kjøretøyene.​​​​
Publisert 30. september 2016 18:43. av Rune Haarstad, presse og informasjonsoffiser i Midt-Norge (tekst/foto). Sist oppdatert 30. september 2016 18:49.