hv_960_hvemerjegitotalforsvhv_960_hvemerjegitotalforsvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=630/media/PubImages/201806190102JesperEdwin_Foto-.jpg

Hvem er jeg i totalforsvaret?

Totalforsvaret er stort, både språklig og i innhold. Det er å mobilisere samfunnets samlede ressurser for å håndtere en akutt sikkerhetsutfordring. En kolossal, nærmest litt abstrakt størrelse for en vanlig borger.

Hvis jeg tar med meg det ordet ut til mine venner og min familie og ber de definere totalforsvaret, så tror jeg at de vil se usikkert på meg og ha problemer med å uttrykke noe fornuftig. Kanskje enda vanskeligere hvis jeg hadde fulgt opp og bedt de plassere seg selv inn i totalforsvaret.

Det er ikke så rart. Det er to og en halv generasjon siden krigen var slutt i Norge. De som opplevde krigen er en generasjon som er mer eller mindre borte. Vi som er yngre har levd i et fredelig samfunn, stort sett uten å føle nevneverdig på ytre trusler. Da er ikke totalforsvaret noe man går og tenker på i det daglige. Ei heller for meg.

Forberedelser

Bør vi det? Antagelig. I Sverige har myndighetene nå sendt ut en brosjyre til 4,8 millioner husstander der hensikten er å forberede svenskene på følgene av alvorlige ulykker, ekstremvær, nettangrep og militære konflikter. Sist svenskene var i krig, var felttoget mot Norge i 1814 – mer enn seks generasjoner siden. Nå ønsker de å forberede innbyggerne på en hverdag som snus fullstendig opp ned.

Nordmenn må bli bedre forberedt på krise, skrev direktør Cecilie Daae i DSB i et debattinnlegg i VG i slutten av mai. Hensikten var å sette fokus på at også nordmenn må være forberedt på at det usannsynlige kan bli sannsynlig.

Med stadig voksende sikkerhetsutfordringer rundt oss er vi nødt til å reflektere over hva som skjer hvis alt vi tar for gitt i samfunnet blir borte i en periode. Det er en veldig vanskelig øvelse og i det bildet er også totalforsvaret en viktig del.

I et slikt scenario har selvsagt også jeg en rolle. Jeg er soldat i Heimevernet og hvis krise eller krig truer er det på med uniformen. Soldatrollen er ganske klar, å beskytte den norske statssikkerheten, befolkningen og samfunnet.

Lokalkunnskapen

Likevel, i en slik situasjon ville soldatrollen raskt kommet i en slags konflikt med min sivile rolle, i alle fall for meg personlig og min arbeidsgiver. Jeg jobber som redaksjonell leder i en av Norges største mediebedrifter. Det heter seg at sannheten er krigens første offer, men mediene vil likevel ha en viktig rolle ved en krise i samfunnet. Informasjonsbehovet i befolkningen vil være enorm og folk vil søke faktabasert og sann informasjon. Der har jeg en viktig rolle i det daglige og mediene som samfunnsinstitusjoner vil ha en rolle i totalforsvaret. I en krise er det likevel ganske åpenbart at soldatrollen ville fått forrang, for min del.

Som soldat i HV er den lokale forankringen kanskje noe av det viktigste ved krise eller konflikt. Jeg og mine medsoldater er raskt på plass, vi kjenner hverandre og vi kjenner lokalsamfunnet, noe som gjør oss i stand til å tenke kreative løsninger. Selvsagt har vi også en sterk egeninteresse av å beskytte samfunnet vi selv er en del av. Det er viktige faktorer å ta med seg inn i totalforsvaret.

SUMMEN

Ser jeg rundt meg, i min umiddelbare nærhet, er jeg ikke alene om å ha en rolle i totalforsvaret. Min kone jobber på et av Norges største sykehus. Også hun og resten av helsevesenet vil ha en meget viktig rolle i en krisesituasjon, alle som en del av totalforsvaret.

Sånn kan jeg fortsette. Jeg har venner og familiemedlemmer med kritisk samfunnskompetanse, som alle på sin måte både må og kan bidra om det blir nødvendig. Setter jeg alt dette sammen blir totalforsvaret straks klarere for meg, både i det større bildet og for meg personlig.  

Så selv om hver og en av oss er små brikker, er vi ikke ubetydelige.

Det er summen av oss alle som er totalforsvaret.

Andreas Arnseth (43)
Prosjekt- og administrasjonsleder, redaksjonen I VG
Troppsassistent i Garderfjell HV-område
Leder av områdeutvalget i Garderfjell HV-område
Representant i Distriktsrådet for Oslo og Akershus heimvernsområde, HV-02
Representant i Landsrådet for Heimevernet og en del av arbeidsutvalget i Landsrådet

Publisert 6. september 2018 12:55. av Andreas Arnseth. Sist oppdatert 7. september 2018 12:54.