IMG_1078IMG_1078http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_1078.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8260

HVOR ER TINGENE MINE?

Skal man bruke vesentlig tid på å finne frem utstyret fra alle skuffer og skap, eller er det hensiktsmessig å ha det samlet og pakket fornuftig?

​​​​​​​Kaptein Jens Magne Andreassen er områdesjef i Garderfjell HV-område i HV-02 (Oslo og Akershus). 

- Jeg ser på kampkraft som små biter i et stort puslespill. Er soldaten varm og tørr, så fungerer han eller hun bedre enn om man er våt og kald. Derfor kan noe så enkelt som å pusse støvlene være nok til å øke kampkraften, sier Andreassen.

Andreassen mener hver enkelt soldat bør tenke over sin rolle og allerede hjemme starte jobben med å bli mer operativ og dermed klar til strid. Han har listet opp seks punkter som han mener er viktig i den sammenheng. Andreassen understreker at han ikke har tro på at soldater i HV på denne måten blir noen form for spesialsoldater. 

- Men om enkeltsoldaten klarer å løse oppdraget i 18 timer isteden for 16 timer per dag i en uke eller mer, har vi oppnådd større fleksibilitet og økt kampkraft i min enkle «infanterihjerne», sier han.

Kommandérsersjant Guttorm Bentdal ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås, er langt på vei enig med Jens Magne Andreassen.

- Jeg tenker at god og meningsfull tjeneste gir god motivasjon. Gode holdninger handler om fokus på de små, men viktige tingene. Holde utstyret i orden. Tilpasse utstyret til eget bruk. Hensiktsmessig pakking og lagring. Holde seg i god fysisk form.

Her må rutinene skapes når avdelingene er inne til trening og øving. Det må skapes en god kultur. Og det må synliggjøres hva som er konsekvensene når de enkle tingene svikter. Det smitter over på hvordan hver enkelt forholder seg til disse forholdene utenom årlige treninger og øvinger, sier Bentdal.​

OMRÅDESJEFENS SEKS TIPS TIL HVORDAN BEDRE KAMPKRAFTEN:​​

1. En hensiktsmessig oppsetting av stridsvesten som utlevert (både fiskevesten og M10), eventuelt lure løsninger og erfaringsbaserte «add-ons» som tillegg. For min egen del består tilleggene av sambandslomme, lomme for lommelykt og lomme for multiverktøy. Dette gjenspeiler oppsettet mitt i Afghanistan og etter omkledning til M10, er det de lommene jeg brukte der som igjen kommer til heder og verdighet.

2. Fysisk fostring på privaten, for eksempel 7+7-ukersprogrammet fra NTNU som en «kick starter» til bedre form, til nytte og glede for den enkelte, men også for HV som sådan.

3. Beredskapspakningen i hjemmet. Skal man bruke vesentlig tid på å finne frem utstyret fra alle skuffer og skap, eller er det hensiktsmessig å ha det samlet og pakket fornuftig, både i forhold til militær oppsetting og eventuelle paragraf 13-oppdrag?

4. Optimalisert bruk av uniformen(e) i form av utnytting av de mulighetene som ligger i M75/M04 til regulering av varmeutveksling og lignende. Fullt utnyttet ser man ikke ut i M75en, men man har i alle fall mulighet til å regulere temperaturen noenlunde, noe som er viktig for å bruke en såpass tykk uniform på sommeren.

5. Skyting på privaten. Muligens gjennomgå alt fra luftgeværet i kjelleren via DFS (det frivillige skyttervesen) til NROF nivå III (norske reserveoffiserers forbund) og DSSN (dynamisk sportsskyting norge). Antagelig litt kontroversielt i disse tider, men så er dette essensen i alt vi driver med. En soldat med rifle mot en annen med det samme, andreplass i denne settingen har tapt. Skal man dra det litt inn mot avdelingenes årlige treninger, henger det på ammunisjonstildeling, tid på skytebanen og riktige baneforhold. Altså relevant og adekvat trening. 

6. For avdelingene. Utnyttelse av den tredje økta under årlige treninger, samt fullt og helt avvikling av dagseddelen (i den grad noen avdelinger fremdeles bruker denne).Publisert 26. desember 2016 16:49..