hv_1093_informerominnsatssomhv_1093_informerominnsatssomhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1081/media/PubImages/20200314tk_I8590.jpg

Informer om innsats som kan påvirke tjenesten i HV

I tiden som kommer ber jeg alle HV-soldater som får anmodninger fra sivile organisasjoner om å klarere sin innsats med respektive HV-distrikt eller områdesjef, skriver sjef for Heimevernet, Elisabeth G. Michelsen.
Det er viktig at Heimevernet holdes operativt med tanke på mulige bistandsoppgaver på både kort og lengre sikt. Derfor er det viktig at soldatene informerer Heimevernet om innsats som kan påvirke tjenesten i HV.  Dette er både HV og nasjonen totalt sett best tjent med. 

Heimevernet utøver allerede bistand til sivile myndigheter på Oslo lufthavn Gardermoen. Det er fortløpende og tett dialog med sivile myndigheter på eventuell videre bruk av Heimevernet. På Forsvarsministerens oppfordring støtter flere veteraner sitt lokalsamfunn i kampen mot koronaviruset. Deriblant veteraner i Heimevernet.

De som nå utøver støtte i regi av lokale organisasjoner skal fortsette med sitt oppdrag, men det er viktig å holde god dialog med sin områdesjef. Dere må også være forberedt på at en innkalling til HV vil kunne få prioritet.

Overalt – alltid!

Sjef Heimevernet
Generalmajor Elisabeth G. Michelsen

Publisert 15. mars 2020 18:18. av Elisabeth G. Michelsen. Sist oppdatert 15. mars 2020 18:29.