HV-soldater under øvelse Jerv/Joint Viking / Norwegian Home Guard soldiers during the exercise Jerv/ Joint Viking.HV-soldater under øvelse Jerv/Joint Viking / Norwegian Home Guard soldiers during the exercise Jerv/ Joint Viking.http://forsvaret.no/media/PubImages/Foto Christina Gjertsen 1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8661Hamnbukt Joint Viking 2015. Også i år kommer det en del militært materiell over havna innerst i Porsangerfjorden. Heimevernet sikrer området med sine soldater.
HV-17s innsatsstyrke Ida& Lyra har sin øvelse Jerv under Joint Viking og bedriver egentrening mens de venter på oppdrag // The Home Guard's QRF during the exercise Joint VikingHV-17s innsatsstyrke Ida& Lyra har sin øvelse Jerv under Joint Viking og bedriver egentrening mens de venter på oppdrag // The Home Guard's QRF during the exercise Joint Vikinghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Foto Christina Gjertsen 2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8660HV soldater på patrulje under øvelsen i 2015.
Soldater fra Innsatsstyrke Ida og Lyra (HV-17)/Soldiers from QRF Ida & Lyra (Home guard district 17)Soldater fra Innsatsstyrke Ida og Lyra (HV-17)/Soldiers from QRF Ida & Lyra (Home guard district 17)http://forsvaret.no/media/PubImages/Foto Liv Engholm 3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8662Det ble mange flotte nordlysbilder under Joint Viking 2015.

Ingen storøvelse uten Heimevernet

I midten av januar ble siste koordineringen av øvelse Joint Viking gjennomført. Finnmark heimevernsdistrikt 17 (HV-17) deltar på storøvelsen med om lag 900 soldater.

​​​​​​​​​​Garnisonen i Porsanger venter storinnrykk i løpet av en måned. Den nasjonale militærøvelsen Joint Viking har totalt 8.000 deltakere. Alt av kaserner og andre boenheter blir fylt opp av de som skal delta.

HV-17 viktig aktør

- Finnmark heimevernsdistrikt 17 er en viktig aktør for å få gjennomført Joint Viking på en god måte. De kjenner teigen best og har den beste lokalkunnskapen i øvelsesområdet, sier kontreadmiral Nils Andreas Stensønes fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Og i HV-17 er man godt forberedt på det som skal skje.

- Vi finpusser nå planleggingen av operasjonen i forbindelse med Joint Viking. Ordrer bringes ned til underavdelinger. Allerede 27. februar ankommer de første av våre mannskaper som skal være med på øvelsen, som avsluttes 15. mars. Totalt skal om lag 900 soldater fra HV delta på ulike tidspunkter i løpet av øvelsen. Og vi vil bli forsterket med en innsatsstyrke fra HV-16, sier oberstløytnant Stein Høye, som er sjef for HV-17.

Samvirke

Heimevernet vil trene på sine primære oppdrag, også under den nasjonale øvelsen i mars.

- HV-17 er territoriell ansvarlig i Finnmark, og under øvelsen vil vi trene sammen med Hæren. Dette blir en realistisk øvelse i en utfordrende tid på året, sier sjef HV-17.

- Dersom det er noen soldater som mangler informasjon angående øvelsen skal de ta kontakt med egen sjef, fortsetter Høye, som håper at alle som møter til tjeneste er godt motivert til å tre inn i sin rolle, i sin avdeling, og i HV-organisasjonen.

- Det er dere som kjenner Finnmark, sier han med adresse til soldatene sine.

1600 skal ha seng

En god del av de som skal delta på øvelsen benytter seg av soveposen ute i felt. Men noen skal i perioder sove i en seng. Det betyr at alt av senger i Garnisonen i Porsanger og Banak flystasjon blir okkupert, totalt 1600.

- Det ventes stor trafikk i området i forkant, under og etter øvelsen, sier major Lars Harald Blomkvist, som legger til at alle private kjøretøy til soldatene skal parkeres på anviste plasser på utsiden av leiren.​

Publisert 29. januar 2017 18:30. av Svein Sjøveian. Foto: Liv Engholm HV-17, Christina Gjertsen HV-17 og Trond Einar Persen HV-17.. Sist oppdatert 29. januar 2017 18:39.