hv_989_innførerseksmånedershv_989_innførerseksmånedershttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=745Heimevernet starter opp seks måneders førstegangstjeneste på Porsangmoen. /media/PubImages/1ddHVBS_030616_Brohaugfoto_69.jpg

Innfører førstegangstjeneste

For å sikre rekruttering til Finnmark heimevernsdistrikt 17, starter Heimevernet opp seks måneders første-gangstjeneste på Porsangmoen.
Bemanningssituasjonen for Finnmark Heimevernsdistrikt 17 (HV-17) har i lang tid vært negativ, gjennom en reduksjon på cirka 100 soldater hvert år. Det medfører at spesielt styrkestrukturen i HV-17 mangler soldater med lokal tilhørighet.

På bakgrunn av dette har sjef Heimevernet besluttet å starte opp en forsøksordning med seks måneders førstegangstjeneste på Porsangmoen i regi av HV-17. Ordningen er et pilotprosjekt hvor HV-17 i samarbeid med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) selekterer personell fra områder i Finnmark hvor behovet er størst. 

TJENESTESTILLINGER

Den grunnleggende soldatutdanningen og fagutdanningen vil være slik at soldatene etter gjennomført førstegangstjeneste skal overføres til HV-17s områdestruktur og bekle tjenestestillinger som i dag står ubemannet. 

Distriktet har i samarbeid med Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) utarbeidet et utdanningsprogram som er todelt; først grunnleggende soldatutdanning og deretter fagutdanning basert på behovet i Finnmark. 

Garnisonen i Porsanger er meget godt egnet for utdanning av soldater som skal løse oppdrag i Finnmark, gjennom tilgang på Norges beste skyte- og øvingsfelt. Hæren har igjen inntatt GP og utdanningen av HV-soldater vil skje i et miljø hvor også Hæren har sterk tilstedeværelse. 

LOKALE KVINNER OG MENN

Gjennomført førstegangstjeneste i Heiemevernet åpner muligheten for å søke  videre befalsutdanning i HV. 

Etter fullført førstegangstjeneste blir ungdom fra Finnmark overført direkte til det HV-området og den tjenestestillingen de i fremtiden skal tjenestegjøre i. Dette sikrer at HV også i fremtiden er en aktuell og troverdig beredskapsorganisasjon i hele landet, bestående av lokale kvinner og menn som verner om egne heimtrakter. 


Publisert 11. april 2019 13:07. av Elling Lorentz Ellingsen - sjefssersjant HV-17 Foto: Marte Brohaug. Sist oppdatert 11. april 2019 13:09.