Øvelse TriplexØvelse Triplexhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_8173.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7605
Øvelse TriplexØvelse Triplexhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_9939.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7606
Øvelse TriplexØvelse Triplexhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_DSC09831.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7604

Katastrofe på «Sørland»

Om millioner blir berørt og 600 mennesker omkommer i en orkan, hva gjør man da?
​Kategori tre orkanen «Windblown» slo inn over landet «Sørland» 25. september. Kombinert med intensiv regn herjet orkanen så alvorlig at 600 mennesker omkom og to millioner mennesker er berørt. Regjeringen til «Sørland» har bedt om hjelp.  

FNs Disaster Assessment and Coordination Team (UNDAC) og EU samfunnssikkerhet teamet har i løpet av kort tid etablert koordineringsfunksjoner og behovsvurderinger pågår. 

Øvelse

Dette er bakteppet til øvelse Triplex som arrangeres hvert tredje år av samarbeidsorganisasjonen International Humanitarian Partnership (IHP). Øvelsen involverer flere humanitære organisasjoner, som blant annet WFP, UNICEF og EU. 

Øvelsen er en av de største sivile i sitt slag og det kommer om lag 500 deltakere fra over 70 ulike nasjoner. Deltakerne er fra frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter, FN og andre, samt mange rollespillere.

Norsk koordinator for øvelsen er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), med distriktssjef Geir Ellingsen i Vest-Agder Sivilforsvardistrikt som prosjektleder. Øvingsområdet er Lista Fly- og Næringspark og rundt i Farsund og Lyngdal kommune. 

Heimevernet er til stede

En av deltakerne på øvelsen er kaptein Tore Schjenken som til vanlig jobber i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.

– Vi er med som rollespillere der vi spiller lokale militære styrker, både som sjefer, stabsoffiserer, liaisonoffiserer med mer. Alt etter hva som passer seg i spillet opp imot de forskjellige hendelser mot de enkelte organisasjonene, sier kapteinen.

– Vi bidrar med vår egen kompetanse fra både hjemme og ute, samt lokalkunnskap som viser seg å være uvurderlig for de internasjonale aktørene. Hovedgeskjeften nå er som liaison fra «Sørland» militære styrker inn i FN sitt HuMOCC, Humanitarian-Military Operation Coordination Centre.

– Vi får god kjennskap til mange forskjellige aktører sitt virke, hvordan de samarbeider og koordinerer operasjoner, hvilke utfordringer og behov de har, logistikk, mottak av «allierte» og så videre, som igjen kan være relevant ved en krisesituasjon hjemme, sier Schjenken.

Viktig

Øvelsen er viktig for å opprettholde kjennskap til hverandre og hvordan de enkelte operere, hvilke kapasiteter de besitter og så klare å optimalisere bruken av ressursene til det beste for de som trenger hjelpen. 

– Dette er organisasjoner som utfører dette ved katastrofer og kriser verden rundt med jevne mellomrom. Videre er dette en svært viktig arena for å knytte forbindelser og lære av hverandre. 

– Vi har et inntrykk av at øvelsen går godt, selv om spill og insidensene blir til mens man går. Folket bor i telt og fleiper med at været passer scenariet godt, avslutter Tore Schjenken.

FAKTA

* Øvelse Triplex 2016 skal bedre samarbeidet mellom ulike organisasjoner som hjelper mennesker i nød, slik at alle aktører er best mulig forberedt dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. 

* Triplex tester samarbeid over grenser; hvordan rekvirere, frakte og motta utstyr (eksempelvis vannpumper til hjelp ved flom), hvordan hjelpe mennesker på flukt fra en katastrofe, og så videre.​​​​

Publisert 30. september 2016 18:10. av Tore Ellingsen, presse og informasjonskonsulent i Heimevernet. Foto: Triplex. Sist oppdatert 30. september 2016 18:11.