hv_940_kiosktreningforbefalhv_940_kiosktreningforbefalhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=510Befalet i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 driver "Kiosktrening"./media/PubImages/kiosktrening.jpg

Kiosktrening for befalet

Her går soldatene fra Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 inn i «kiosken» for å lære seg noe nytt.

Da Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 hadde befalstrening i høst fortsatte de med utprøvingen av ett nytt konsept. I stedet for å gjennomføre tradisjonell stasjonstrening med en leksjon på hver post, prøvde de ut en form for «kiosktrening».

Distriktet har tatt ut ti individuelle og ti kollektive ferdigheter som alle må kunne beherske. Disse danner grunnlaget for «kiosktreningen».

Inn i «kiosken»

En av arkitektene bak «kiosktreningen» er major Steinar Bødtker. Han forklarer hvordan opplegget virker slik:

- Veldig enkelt går det ut på at vi har en base/undervisningssted der lagene kommer inn, får en forklaring og en demonstrasjon på noen få momenter. Laget har så ett tildelt område der de terper på de moment som veileder/instruktør viste. Når laget har kommet opp på ett tilfredsstillende nivå, kommer laget inn igjen og får flere momenter å øve på. Tanken er at lagene skal terpe detaljer og til slutt kjøre sammensatte øvelser hvor alle momentene gjennomføres.

Major Steinar Bødtker, som til daglig jobber med operasjoner og øving ved distriktet, mener at dette er en god måte å effektivisere treningen på. Metoden er ressurssparende, det er ingen dødtid og du får en god progresjon i utdanningen.

 


- I lagene er det ofte forskjellig standpunkt innen de grunnleggende militære ferdighetene og de trenger ulik tid for å få stridsdrillene til og sitte. Troppssersjanten fungerer som veileder/instruktør og godkjenner når laget kan gå videre i progresjonen. Sersjantene loggfører hvor langt lagene er kommet i utdannelsen, noe som gir startpunkt for neste trening. Basen/undervisningsstedet er etablert med utstyr for demonstrasjoner, ett varmt telt for pauser og sted for å få noe å drikke og bite i, forteller majoren.

Hever ferdighetene

Hensikten med en befalstrening er å heve områdets operative evne ved å trene lagførernivået på oppdragsløsning, samt forbedre lagførernes ferdigheter innen fagtjeneste og grunnleggende soldatferdigheter.

Områdestabene hadde eget opplegg med plan og beslutningsprosess, utvikling til strid, jobbet med caser og planverk. De var også en økt ute og så på befalet som hadde hovedfokus på grunnleggende militære ferdigheter, stridsdriller og praktisk trening.

Troppssersjant Kjell Gunnar Knutsen i Midtre-Agder HV-område var veldig fornøyd med nytt opplegg på befalstreningen.

- Vi har hatt mange matnyttige leksjoner. Progresjonstrening fungerer veldig bra. Har du ett lag som sliter med leksjonen så kan de jobbe til det sitter, i stedet for plutselig gå over til ny leksjon. Når det løsner er det bare å gå inn og få ny leksjon og jobbe videre med den. Jeg tenker også at dette kan overføres til en vanlig områdetrening. Håpet vårt er at vi får tid til å trene oppdragsløsning over tid. Da kan vi ha to tropper i oppdragsløsning og så tar vi ut en tropp til «kiosktrening» slik at det ikke blir ensformig trening. Ventetiden blir sterkt redusert når vi trener slik.


Publisert 11. januar 2018 13:29. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 25. januar 2018 09:33.