hv_1085_kjennskapogsamtreninhv_1085_kjennskapogsamtreninhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1060/media/PubImages/20191014MSP_0378.jpg

Kjennskap og samtrening

Lite søvn, lange dager og intens trening. Slik trener Heimevernet og Hæren mest mulig realistisk sammen.

– Telemark bataljon trener selvfølgelig vesentlig mer enn oss, men vi er med for å få læring og for å gi et godt bilde på hva en innsatsstyrke er, til våre kollegaer i Hæren, forteller sjef for innsatsstyrke Rype, major Carl Einar Brønn.

Sjef innsatsstyrke Rype, Carl Einar Brønn.

En innsatsstyrke skal kunne samvirke med et bredt utvalg av samvirkepartnere. Dette fikk innsatsstyrke Rype fra Trøndelag HV-distrikt 12 testet ut under øvelsen på Rena med Telemark bataljon i oktober.

–Vi får veldig god trening i alle ledd ved å dra hit, sier major Brønn.

På øvelsen forflyttet de seg fra Værnes til Rena. Hele avdelingen var med. Hensikten var å øke ferdighetsnivå, samt bedre forståelsen for hverandres prosedyrer og kapasiteter. Dette oppnår de gjennom å samvirke med Hæren, spesielt Telemark bataljon.

– Skal en få best mulig utbytte av Hærens avdelinger, så er kjennskap og samtrening med Heimevernet helt sentralt. Heimevernet er en formidabel styrkemultiplikator som vi er svært glade for at viser både vilje og evne til å trene sammen slik at utnyttelsen av landmakten blir optimal, sier sjef for Telemark bataljon, Ole Christian Emaus.

Bratt læringskurve

– Det er mange erfaringer å hente fra Telemark bataljon. Vi har sett på deres måte å operere på og det er mye å lære av hvordan de driver strid, både forsvar og angrep, forteller sersjant i innsatsstyrke Rype, Odd Kåre Mosleth.

Telemark bataljon har soldater inne til daglig tjeneste, og å trene med en slik avdeling styrker utbyttet til innsatsstyrken. Høyt tempo og mye som skjer samtidig er med på å løfte nivået til soldatene. De hadde lange dager med lite hvile for å trene mest mulig realistisk. 

– Vi får et voldsomt godt utbytte av den tiden vi er her. Vi får benytte oss av Hærens kamptreningsutstyr og får simulatortrening, sier major Brønn. 

 

 

hv_1085_kjennskapogsamtreninhv_1085_kjennskapogsamtreninhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1062/media/PubImages/20191016MSP_0992.jpg

Byr på utfordringer

Ikke alt går som planlagt under øvelser, mye tåke og regn har lagt noen begrensinger. I tillegg har kommunikasjon vært en utfordring til tider. Avdelingene trener ikke med hverandre daglig og løser noen utfordringer ulikt.

– Samvirke mellom mekanisert og lette infanteristyrker er utfordrende. Samtidig er det en god arena for å identifisere ulikheter i kapasiteter. Her må man ikke se begrensninger, men muligheter, oppfordrerkompanisjef i Mekanisert infanterikompani 3, Lars Sandvik.

Langt hjemmefra

Det er første gang Rype og Telemark bataljon trener sammen. 

– Det er litt uvanlig for Heimevernet å være på bortebane slik som dette, men de får oss til å føle oss hjemme, sier Brønn.

Sjef for innsatsstyrke Rype er svært fornøyd med å få bruke det han vil kalle de beste treningsområdene i Midt-Norge, mer spesifikt Rena og Rødsmoen skyte-og øvingsfelt.

Telemark bataljon har ved flere anledninger trent sammen med Heimevernet:

  • Viking Ymer16 med innsatsstyrke Derby i HV-02. 
  • Trident Juncture 2018 med innsatsstyrke Polar Bear VI i HV-01.
  • Mek4 SIBO-trening Oslo i vår med HV-02 Derby.

 


Publisert 15. januar 2020 14:22. av Therese Westermann. Sist oppdatert 15. januar 2020 14:27.