hv_982_klaretilstridhv_982_klaretilstridhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=715HV-11 gjennomførte forleden RFK-kurs i Leksdalen skyte og øvingsfelt utenfor Trondheim. Foto: Rune Hårstad/media/PubImages/hv11_1.jpg

Klare til strid

Utdanningsprogrammet GRUS som nå sendes ut til hele Heimevernet skal gjøre deg til en bedre soldat.
​I disse dager sendes et hefte med tittelen GRUS ut til hele Heimevernet. GRUS står for Grunnleggende Soldatferdigheter.

- Hensikten med GRUS er å gi svaret på hva du og laget ditt må trene på, for å vinne striden og overleve på slagmarken, sier oberstløytnant Ove M. Ranum, som er skolesjef på Heimevernets skole og utdanningssenter på Dombås.

- Riktig trening skal gjøre oss stridsklare til militære oppdrag, og disse enkeltmannsferdighetene er en bærende forutsetning for å bygge stridsklare enheter, sier han.

Stridsdriller

Mye av innholdet er viet de grunnleggende stridsdrillene, og evnen til å «bite litt fra seg». HV-11 sendte derfor både kanonlagene i områdestrukturen og innsatsstyrken på oppfriskningskurs på RFK (rekylfri kanon, 84mm).

 - I HV-11 børster vi nå støvet av de grunnleggende infanteridisiplinene. Heimevernet har utviklet objektsikring som et spesialfelt. Men det er viktig å ikke glemme de grunnleggende soldatferdighetene som infanterister, poengterer løytnant Andre Neuman Jørgens, som har tatt med kanonlagførerne fra Sunnmøre og Romsdal til skytefeltet Leksdalen tilhørende Værnes Garnison.

 

 

hv_982_klaretilstridhv_982_klaretilstridhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=716Riktig trening skal gjøre oss stridsklare til militære oppdrag, og disse enkeltmannsferdig-hetene er en bærende forutsetning for å bygge stridsklare enheter. Foto: Rune Hårstad/media/PubImages/hv11_2.jpg

Evnen til oppholdene strid, og evnen til å kunne stoppe en fremrykkende fiende var noe soldatene i HV trente mye på gjennom ti-årene med kald-krig frem til 1990-tallet.

Dette skal du kunne som HV-soldat

I dette heftet vil du som soldat kunne få en oppfriskning på stridsdriller som for eksempel «ild og bevegelse», «hurtig stillingsbesettelse"» og «strid i stillingens indre». Men du lærer også innskyting av personlig våpen og siktejustering.

I tillegg til grunnleggende infanteritjeneste er også GRUS et verktøy for soldatene i HV innen en rekke områder. Her finner dere en masse enkle huskelister innen det aller viktigste av soldatfaget. I 2019 er utdanningsprogrammet ute til prøve - og du som soldat kan være med å påvirke det endelige innholdet.

- GRUS handler også om å kunne prioritere det vi må være gode på - gjennom disse prioriteringene skaper vi forutsetninger, og tid for å trene i troppsforband, forklarer sjefssersjanten i Heimevernet, sersjantmajor Guttorm Bentdal.

- Samtrente avdelinger er noe av det viktigste innen det militære faget. Soldater som kjenner hverandre og de grunnleggende drillene er alltid i stand til å «bite fra seg».

Publisert 20. februar 2019 13:59. av Rune Hårstad. Sist oppdatert 20. februar 2019 14:46.