hv_954_ledetitøffetiderhv_954_ledetitøffetiderhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=614/media/PubImages/Båremottak.jpg
hv_954_ledetitøffetiderhv_954_ledetitøffetiderhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=615/media/PubImages/Jon Ivar Kjellin.jpg

Ledet i tøffe tider

Som sjef opplevde han å miste tre av sine soldater i strid. Det har på godt og vondt formet kommandør Jon Ivar Kjellin som leder.

Andreas Eldjarn, Simen Tokle, Christian Lian og Trond Bolle døde alle momentant da kjøretøyet deres ble rammet av en veibombe i Afghanistan 27. juni 2010. De tre førstnevnte tilhørte Kystjegerkommandoen (KJK), hvor Jon Ivar Kjellin var sjef på dette tidspunktet. Kjellin hadde et personlig forhold til hver og en av dem. 

- Det har vært noen tøffe dager på jobb. Det er forferdelig tungt å miste soldater, sa Kjellin til Dagbladet samme året. 

Mye erfaring

Åtte år senere har Kjellin nettopp overtatt som sjef for Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16). I sin karriere i Forsvaret har han hatt mange lederjobber, men han er ikke i tvil om at tiden som sjef for KJK satte et stort preg på han som leder.

- Jeg tror at måten man takler forskjellige situasjoner på har med hvordan du er som person, kombinert med det du har lært og reflektert over gjennom livet, samt de erfaringene du har opparbeidet deg, sier Kjellin, som i ettertid har fått mye ros for måten han ledet KJK gjennom en særdeles tøff tid.

- Det jeg opplevde før, under og etter episoden, med både familiene til soldatene og folk i avdelingen, har gjort meg tryggere som leder. All erfaring må man ta med seg og lære av, selv om jeg helst skulle vært denne situasjonen foruten.

Trygg leder

For Kjellin var det viktigste å være en trygg leder da meldingene om dødsfallene tikket inn denne junidagen i 2010.

- Min opptreden som leder reflekterte seg i avdelingen. Hadde jeg vært utrygg, så hadde det spredd seg. Jeg hadde gått opp en del mentale prosesser på forhånd, men når ting virkelig går galt, så er det mye som treffer deg med en gang og da er det viktig å stå løpet ut. Det å være sjef betyr å ta det ansvaret også. Det betyr å stå foran og skjerme avdelingen og enkeltmennesker så godt det lar seg gjøre. Sørge for at avdelinger og familier får det de trenger av støtte og hjelp for å komme videre og så fokusere på at oppdraget skal løses. Jeg tenkte at det var bra for avdelingen at man kommer seg opp på hesten igjen og fortsetter med å løse oppdraget. Det gir mestringsfølelse selv i en vanskelig situasjon. Jeg opplevde et gjensidig støttende forhold mellom meg og resten av avdelingen. Noe mer kan man ikke ønske seg som sjef, forklarer kommandøren.

Vær deg selv

Kjellin er tilhenger av Forsvarets ledermodell, såkalt oppdragsbasert lederskap. Han liker å gi frihet til de som skal jobbe for han.

- Jeg har veldig stor tro på at folk tar ansvar når man får det. Positivt lederskap  forsterker positiv kultur, mens negativt lederskap ødelegger god kultur. Lederskap og kultur påvirker hverandre. Det handler om å ha og gi tillitt.

- Hvilke råd kan en med din erfaring gi til områdesjefene, troppssjefene og lagførerne i HV?

- Det viktigste er å være seg selv og ikke late som om du er en annen bare fordi du har en rolle. Du må klare å finne sjefsrollen som er naturlig for deg. Samtidig må du jobbe med ting du vet du er svak i for å bli best mulig og dermed tryggere på deg selv. Den tryggheten smitter over på andre. Er man ikke trygg på seg selv blir man heller ikke trygg på det man gjør.

- Å være sjef er en evigvarende skole hvor man jobber med å forbedre seg selv og reflektere rundt sin egen rolle i forskjellige sammenhenger, fastslår Kjellin. 

Publisert 21. juni 2018 13:19.. Sist oppdatert 21. juni 2018 13:23.