hv_974_nåløyetheimevernethv_974_nåløyetheimevernethttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=676/media/PubImages/nytilføring2.jpg

Nåløyet Heimevernet

Oslofjord heimevernsdistrikt 01 kan nå ambisjonene om 100 prosent oppfylling av områdene i 2019.
​I løpet av to dager i november møtte i underkant av 200 nytilførte soldater opp hos HV-01 på Rygge militære flystasjon utenfor Moss. Til sammen har 270 nye HV-soldater i Østfold og Vestfold blitt oppkledd i HVs uniform i 2018.

Motivert

Kaptein Tone Sakshaug, personelloffiser i HV-01, får overført vernepliktige soldater som har gjennomført førstegangstjeneste. Her merker hun at det har vært en positiv utvikling de siste årene.

- Det gjøres mye bra i løpet av førstegangstjenesten og vi får tilgang til gode folk. De er motiverte for å komme til oss. De som er til førstegangstjeneste nå har faktisk konkurrert seg inn, og de er i stor grad forberedt på at dette kommer, forklarer Sakshaug. HV-distriktene legger også ned et betydelig forarbeid og det er slett ikke tilfeldig hvem som blir kalt inn til Heimevernet.

 

 

hv_974_nåløyetheimevernethv_974_nåløyetheimevernethttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=677/media/PubImages/nytilføring3.jpg


Relevant kompetanse

- Vi har en del muligheter til å kvalitetssikre mannskapene før vi kaller dem inn. Vi har en god oversikt over hvor folk bor, vi ser hvem som er studenter og har god kontroll på vandel som er sjekket nøye på forhånd. Gjennom en kvalitetssikring i forkant vet vi at de som møter har relevant kompetanse, og allerede før ankomst har vi konkrete tanker om hvilke funksjoner de skal fylle. Personelloffiseren peker også på en annen suksessfaktor som bidrar til å både sikre en god oppmøteprosent, og at soldatene er motiverte.

Det gjøres mye bra i løpet av førstegangstjenesten og vi får tilgang til gode folk.

 - Tidligere kunne det gå en god stund før dimitterte soldater hørte noe fra oss og følelsen av å gå i "grønt" var blitt noe fjern. Nå plukker vi dem ut raskere, slik at veien videre inn i Heimevernet faller naturlig for dem.

Nulltoleranse

På Rygge denne høstmorgenen er det stor aktivitet og alt bærer preg av profesjonalitet og en god planlagt velkomst for de nye heimevernssoldatene. Likevel må alle gjennom flere nåløyer før våpen og bekledning leveres ut. Forsvaret har nulltoleranse for narkotika og doping, og bruker de kontrollrutinene og midlene de har for å avdekke eventuell bruk.

Narkotika er uforenelig med håndtering av våpen og tunge kjøretøy. Derfor er det obligatorisk at soldatene må stifte bekjentskap med narkohunden Aiko allerede ved ankomst. En kombinasjon av markering, resultat av urinprøver og tilståelser kan avslutte den videre militære karrieren.

 - Noen plukkes alltid ut og antallet som vi har sett denne gangen er helt normalt i følge Forsvarets narkotikagruppe Sør.

Vil ha de beste

- Narko sør er på tilbudssiden og ønsker å være tilstede. Da gir vi selvsagt rom for det, for det er viktig. Det viser i tillegg en profesjonalitet og et signal om at det vi gjør ikke er noe tull. Det bidrar til omdømmet. Når vi sier at det er kun de beste vi vil ha, så mener vi nettopp det, legger Sakshaug til.

En oppadgående trend fra 50 til i overkant av 70 prosent oppmøte har gjort det mulig for HV-01 å nå sine ambisjoner. Budsjettene har likevel aldri dekket opp behovene i områdene 100 prosent. Nå har Sakshaug og HV-01 fått gode signaler om at dette kan bli en realitet fra neste år.

- Neste år har vi fått positive signaler om at vi kanskje kan få nytilføres 500 soldater. Det betyr at vi kan ta inn det vi mister neste år, og likevel kanskje nå målet vårt på 100 prosent, avslutter hun.


Publisert 14. desember 2018 08:50. av Børge Sandnes. Sist oppdatert 14. desember 2018 08:54.