hv_1039_nettverketnatohv_1039_nettverketnatohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=872/media/PubImages/190311-N-OO393-056.jpg

Løsningene ligger i nettverket

– Den jobben jeg har i dag, dreier seg kun om en ting, og det er nettverket. Kort og godt nettverksbygging i det daglige.

Ketil Olsen, med fartstid som sjef for HV-staben og i en periode også fungerende generalinspektør for Heimevernet, er sjef for Militærmisjonen i Brussel (MMB) og Norges militære representant i NATOs militærkomite. 59-åringen, med grad av viseadmiral og med kontor i alliansens hovedkvarter, bruker naturlig nok mye av sin tid på å pleie sine allierte kolleger.

 

 

hv_1039_nettverketnatohv_1039_nettverketnatohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=873/media/PubImages/20180619tk_I5294.jpg
hv_1039_nettverketnatohv_1039_nettverketnatohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=877/media/PubImages/IMG_4760.jpg

29 LIKESTILTE

Selv om ett av viseadmiralens oppdrag – både fra forsvarssjefen og fra politisk ledelse i Norge – er å holde en særlig kontakt med de tyngre medlemslandene som USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland samt Frankrike, er det essensielt for ham å pleie kontakten med også andre allierte.

Med andre ord tilbringer nordmannen mye tid med nasjonale representanter fra medlemsland både lenger øst og lenger syd for å etablere eller opprettholde nettverket.

For meg er det imidlertid like viktig å snakke med eksempelvis kroaten og med albaneren, fordi nettverket er stort og må være stort.

– I NATO er vi 29 medlemmer på samme nivå. Det er viktig å ha god kontakt bredt. En gruppe med smånasjoner i NATO kan også få til ting, poengterer Ketil Olsen.

– Jeg ser jo noen av mine kolleger som i sin nettverkspleie bevisst bare plukker ut enkelte «store» allierte, som briter og amerikanere, som de står og snakker med borte i et hjørne. For meg er det imidlertid like viktig å snakke med eksempelvis kroaten og med albaneren, fordi nettverket er stort og må være stort.

UFORMELLE MØTEPUNKT
To ganger i uken deltar han i militærkomiteens møter, hvor de formelle beslutningene tas. Men løsningene på de ulike sakene som komiteen behandler, finner han altså i NATO-nettverket; gjennom den uformelle kontakten med allierte nasjonale representanter i det daglige.

Nettverket bygger han blant annet ved å delta på ulike sammenkomster, både ved å finne ulike arenaer og samtidig også selv arrangere de arenaene, og viseadmiralens kalender forteller at arbeidsdagens hans ofte gjerne går over i både kveld og i natt, før den er over. 

SOSIALANTROPOLOGi

I det store og det hele er det å omgås mennesker noe som alltid har ligget hans hjerte nært, uansett tjeneste til vanns og til lands, det være seg som sjef på en missiltorpedobåt, som vaktsjef på et sjøoperasjonssenter eller med langtidsplanlegging i et forsvarsdepartement. Kanskje ikke så rart han liker mennesker, ettersom den unge sjøkrigsskolekadetten i sin tid blant annet hadde sosialantropologi og organisasjonsteori på timeplanen.

– For meg har det vært en støtte opp igjennom, dette med kunnskap om hvordan samhandling virker mellom mennesker. Det er noe jeg har tatt med meg hele livet mitt og som jeg er opptatt av og interessert i, forteller MMB-sjefen.

 

 

hv_1039_nettverketnatohv_1039_nettverketnatohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=874/media/PubImages/HQ12.jpg
hv_1039_nettverketnatohv_1039_nettverketnatohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=875/media/PubImages/NDC_1991.jpg
hv_1039_nettverketnatohv_1039_nettverketnatohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=876/media/PubImages/IMG_6883.jpg
hv_1039_nettverketnatohv_1039_nettverketnatohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=878/media/PubImages/Milreps visit to Norway - photo Erling EikliEE0_2422.jpg


MENNESKEKUNNSKAP

For når man representerer sitt hjemland i NATOs øverste besluttende militære organ, er det nok ingen ulempe med litt menneskefag i den personlige ballasten. For i tillegg til den fagmilitære profesjonen, kommer man også langt med en smule diplomatisk tilnærming overfor 28 vidt forskjellige allierte.

 – Å etablere samt opprette tillit handler ikke minst om evnen til å snakke med folk – også gjennom den militære profesjonen med vekt på respekt, ansvar og mot. Det å kunne snakke med folk og samtidig holde bakdøra åpen er viktig, for du må gjerne være uenig, men du må ikke lukke bakdøra.

– Samtidig så er det den evnen til å kunne stå og pludre med folk, å sitte ved siden av en «nasjon» på bussen når vi er på tur og hvor man ofte sitter et par timer sammen, ja det er nettverksbygging, fremhever viseadmiral Ketil Olsen, som ser tilbake på tiden i Heimevernet med stor glede.

UNIK

– Det tar jo veldig kort tid å bli glad i Heimevernet, fordi at samholdet – det er jo det som gjør sterkt – som vi sier i NATO også: «Strong together», det tror jeg kanskje er noe av det mest fascinerende med HV – i tillegg til all den unike sivile kompetansen i kombinasjon med grunnleggende «grønne» ferdigheter. For ikke å forglemme det lokale nettverket!
Publisert 4. september 2019 13:26. av Ola K. Christensen. Sist oppdatert 5. september 2019 12:20.