hv_1034_nettverkstestenhv_1034_nettverkstestenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=868/media/PubImages/Nettverkstest_HV-12_2.jpg

Den store nettverkstesten

Gaula HV-område fikk i utfordring å brukte nettverket sitt for å løse et oppdrag.  Hvor lang tid tok det før sprengstoff og anleggsmaskiner var på plass?
​Hvor mange bruer skal dere sprenge? var svaret fra Aune Maskin da fenrik Arnt Ivar Snøa ringte denne onsdagskvelden.

– Det er en selvfølge at vi stiller med det vi har, om det skulle bli mørkt og kaldt rundt oss, forteller daglig leder Arnt Egil Aune.

– Vi er vant med dugnad på bygda, og jeg har tidligere vært i HV.

 

 

hv_1034_nettverkstestenhv_1034_nettverkstestenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=869/media/PubImages/Nettverkstesten_HV-12-1.JPG

Skaff  lokal ingeniørstøtte

HV-området mottok oppdraget fra Heimevernsbladet om å teste sitt nettverk da de var på årets trening i april. De skulle skaffe en gravemaskin og en hjullaster. Videre skulle de få tak i en større mengde dynamitt til å sprenge bruer (kommunikasjonsødleggelse/KOMØD), fire sivile snøscootere og tilgang til et skianlegg med parkeringsplass og lokaler. Etter kun sju minutter var alt på plass.

 – Jeg kjenner mye folk, forteller fenrik Snøa. Han var en av de som kastet seg på telefonen for å ringe sitt nettverk.

 – Jeg kjenner en som har gravemaskin i alle grender i mitt fylke. Samt at jeg kjenner «hovedpersoner» i de to store entreprenørselskapene på Støren, knutepunktet i mitt distrikt, forteller han.
– Hadde vi hatt behov for flere snøscootere, hadde jeg samlet minimum ti på en time. Og det dobbelte til dagen etter, smiler fenriken i Gaula HV-område.

Fikk 60 minutter - trengte sju

Oppdraget ble gjennomført ved å samle hele området på treningens siste kveld. Testen ble iverksatt klokken 20.50 og det ble satt en frist på 60 minutter på å løse oppdraget - gitt i plenum.

 – Gravemaskin kunne stilles av områdets egne mannskaper, forteller områdesjef Ola Aune Hage.

 – Oppdraget med å finne snøscootere ble mottatt med lett humring i salen hvorpå et 20-30 talls hender ble løftet. Underforstått at dette kunne stilles av områdets egne mannskaper. Oppdraget om å skaffe hjullaster, dynamitt og tilgang til skianlegget måtte løses av soldatenes nettverk.
Selv om det er vanskelig å planlegge og basere beredskap på materiell og kompetanse som kan frembringes gjennom områdets nettverk, er det en trygghet å vite at det eksisterer.
Leder i områdeutvalget hadde kontakter i idrettslagets styre.

 – Vi hadde tilgang til skianlegget klokken 20.55, etter fem minutter. Til sist ble tilgang til hjullaster og dynamitt løst ved lokal entreprenør, smiler områdesjefen.

 På grunn av manglende sprengningskompetanse i området ble det for sikkerhets skyld spurt om entrepenøren var i besittelse av tilstrekkelig sprengstoff og ekspertise for å sprenge en bru. Responsen var at her kunne det sprenges flere bruer. Hjullaster og dynamitt var på plass klokken 20.57.

– Alle tildelte oppdrag om å stille ressurser som området ikke besitter selv var løst etter sju minutter, sier områdesjef Hage.

Nettverk gir trygghet

– Nettverket i et HV-område er enormt, og det er mange kapasiteter i dette nettverket som utvilsomt vil være viktig i krise og krig. Men også i fredstid, forteller Hage.

 I forbindelse med en leteaksjon for et par år siden ble Midtre Gauldal rådhus benyttet som «KO». Dette for raskt å samle sentrale offiserer, planlegge og iverksette innkalling av mannskaper.

Oppdraget ble mottatt sent på kvelden og tilgangen på lokaler var avgjørende for å kunne yte rask bistand med letingen. Området har også benyttet seg av låver som eies av mannskaper i område for å blant annet tørking av telt.

 – I forbindelse med testen av nettverk var jeg trygg på at området mitt var i stand til å finne kapasitetene som var etterspurt. At dette var på plass på syv minutter var over all forventning. Selv om det er vanskelig å planlegge og basere beredskap på materiell og kompetanse som kan frembringes gjennom områdets nettverk, er det en trygghet å vite at det eksisterer, avslutter områdesjefen.

Publisert 4. september 2019 12:28. av Rune Haarstad. Sist oppdatert 5. september 2019 12:50.