Nijmegen veteran 2014Nijmegen veteran 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Nijmegen_bilde-0362.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2953
HVNETT_Nijmegen_bilde-0149HVNETT_Nijmegen_bilde-0149http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Nijmegen_bilde-0149.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2954
NijmegenmarsjenNijmegenmarsjenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Nijmegen_bilde-0190.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2940
Nijmegen staben 2014Nijmegen staben 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Nijmegen_bilde-0520.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2952
Nijmegenmarjsen 2014Nijmegenmarjsen 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Nijmegen_bilde-0192.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2941

Nijmegenmarsjen 2016

Nijmegenmarsjen arrangeres for 100 gang i 2016. Den tradisjonsrike marsjen har 46 000 deltagere og derav 5 000 er militære. Marsjen er omtrent 160 km lang og går over 4 dager.
​Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) har i 2015 bedt NROF om å overta ansvaret for støtteapparatet for norske militære deltakere i Nijmegenmarsjen i 2016.

Dette blir en stor og viktig oppgave og vår samarbeidspartner NROF vil løse oppgaven til det beste for deltakerne og Forsvaret. For deltakerne vil NROFs overtakelse ikke ha noen praktisk betydning. 

Bakgrunnen for beslutningen er at Heimevernsstaben (HVST) har svært anstrengte budsjetter og ønsker å mest mulig midler til operativ virksomhet i 2016. 

Norge har lang tradisjon i å stille med militære deltakere til arrangementet. De militære styrkene fra Norge koordineres nå av NROF, som på vegne av Forsvarets personell tilrettelegger for deltakerne, både avdelinger og enkeltsoldater. 
DENNE MARSJEN OSER AV BÅDE TRADISJON, KULTUR OG PÅGANGSMOT. 
NROF er tilbake fra Nederland og kan opplyse om at Norge har 425 plasser til disposisjon i 2016. Vi har 325 plasser i avdelinger og 100 individuelle plasser. 

Siden det er et jubileumsår ønsker vi ikke mer enn ca 10 % førstegangsgåere som individuelle. Dette for at flest mulig erfarne skal få delta under 100-års jubileet. 

NROF kommer til å ta i mot påmelding fra avdelinger først, dette blir i midten av februar, mens for individuelle blir det i begynnelsen av mars. Datoene vil bli lagt ut på NROF sin nettside. I tillegg kommer det annonser i Forsvarets forum «F» og Pro Patria.

Nijmegen ligger i Gelderland, Nederland og har en rik historie og var allerede et kjent sted under den romerske okkupasjonen. Det er også en rik historie fra 2. verdenskrig.

Nijmegen by har ca 150 ​000 innbyggere. Men under de fire marsjdagene anslår nederlandske myndigheter at det er ca 1,5 millioner tilreisende.

Stemningen under arrangementet er helt enorm.​​​
Publisert 18. desember 2014 23:26.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.