NOREX 2017NOREX 2017http://forsvaret.no/media/PubImages/NOREX 2016 oppstilling.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6678I vinter gjennomføres den 44. utvekslingen mellom Heimevernet og US National Guard. I vinter gjennomføres den 44. utvekslingen mellom Heimevernet og US National Guard.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I år gjennomføres den 44. utvekslingen mellom Heimevernet og National Guard. Heimevernsungdom (HVU) og innsatsstyrkesoldater (ISTY) deltar på utvekslingen.
​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Årlig gjennomfører Heimevernet en utveksling med amerikanske National Guard. I 2017 skjer utvekslingen på vinteren. Denne NOREX-utvekslingen (les: Norwegian exchange) har nå foregått i hele 44 år.


​​NOREX 2017 utvekslingen pågår 9. - 23. februar.
Norge sender 100 soldater til Minnesota i USA
USA sender 100 soldater til Værnes i Norge


Camp Ripley i Minnesota​

I 2017 reiser ca 100 personer fra Heimevernet til Camp Ripley i Minnesota. Den er fordelt mellom innsatssoldater og HV-ungdom og fra hele Norge.
 
Generalinspektøren for Heimevernet vil at også fremtidens utvekslinger skal fordeles også blant områdesoldater og ikke bare Heimevernsungdommer og Innsatsstyrke soldater.

– Det er fire årsaker som kan forklare hvorfor NOREX er en viktig utveksling for oss, sier Raabye og forklarer:

– Det er rent strategisk Norges forhold til USA, det er politisk på grunn av de tette politiske kontaktene i Minnesota  og Norge. 

Det er militært fordi vi har knyttet sterke bånd mellom det norske Heimevernet og Minnesota National Guard og så er det vennskap og sosialt samarbeid, som også er den fjerde komponenten.​
 

Kunnskapsutbytte

I 2017 er det 12. gangen innsatsstykesoldater deltar på NOREX-utvekslingen. ​
 
Til Norge kommer tilsvarende antall amerikanske soldater for innføring i norsk overlevingstrening hvor de får innføring i Norske våpen og hvordan finne mat i kystsonen.​


Både media og soldater kan kontakte vårt presse og informasjonstema for mer informasjon.

SEND E-POST​