hv_193_usnghv_193_usnghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=595NOREX 2020Nå gjennomføres den 47. utvekslingen mellom Heimevernet og US National Guard./media/PubImages/Halvsirkel NOREX 2018.jpg

 

 


Heimevernet gjennomfører i perioden 14. til 30. april den 47. NOREX-utvekslingen (Norwegian exchange) mellom Heimevernet og National Guard i Camp Ripley, Minnesota, USA. Hensikten er å styrke den allerede tette politiske og militære kontakten mellom det norske Heimevernet og Minnesota National Guard. 

Den norske NOREX-kontigenten i 2012 består av 100 deltakere, fordelt mellom innsatssoldater og HV-ungdom fra hele Norge. Samtidig kommer rundt 100 National Guard-soldater til Værnes.

Norske HV-soldater og HV-ungdommer drar til Minnesota for å lære hvordan amerikanerne opererer og å bruke amerikansk utstyr. Amerikanske "HV-soldater" drar til Norge for å lære å overleve i norsk natur. 

I 47 år har norske og amerikanske HV-soldater lært av hverandre. 

Norge som nasjon legger vekt på å opprettholde det tette samarbeidet mellom våre to land og ta vare på vår felles historie. 

HV bidrar til dette gjennom den årlige utvekslingen med Minnesota National Guard. Denne utvekslingen bygger gjensidig militær forståelse som gir oss bedre soldater - på begge sider.


Kontaktinfo: 

Presse- og informasjonsbefal Kristian Kapelrud, 

Mobil: 977 82 754

E-post: kapelrudk@gmail.com