Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, sjef HV-05Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, sjef HV-05http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_050816_F+ÿ-6387.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7635PÅ HJEMMEBANE: Den nye distriktssjefen (50) er født og oppvokst ved Hamar og har bred erfaring fra jobber i inn- og utland. Foto: Filip Østrem, Forsvaret
HVNETT_050816_F+ÿ-6362HVNETT_050816_F+ÿ-6362http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_050816_F+ÿ-6362.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=76335. AUGUST: Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik overtar som sjef for Opplandske heimevernsdistrikt nr. 05. Filip Østrem, Forsvaret
Sjef HV-05 med sine sivile samarbeidspartnere på TerningmoenSjef HV-05 med sine sivile samarbeidspartnere på Terningmoenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_050816_F+ÿ-6381.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7634SJEFSSKIFTE: F.v. sjef for Hedmark sivilforsvarsdistrikt Kaare Kveset, visepolitimester ved Innlandet politidistrikt Johan Martin Welhaven, oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, oberstløytnant Per-Ivar Norman, Asbjørn Lund fra Fylkesmannen i Oppland og Johan Neby fra Fylkesmannen i Hedmark. Filip Østrem, Forsvaret

Ny «birkebeinerhøvding»

– En ting er sikkert, nemlig at neste krise eller krig kommer nærmere for hver dag som går, og den vil aldri være lik den forrige. Også det må vi være mentalt forberedt på!

​​​Han er klar i både tanke og i tale, den nye sjefen for Opplandske heimevernsdistrikt nr. 05, vel så godt kjent på innlandet som ​​«Birkebeinerdistriktet». ​

Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik overtok 5. august «stafettpinnen» fra oberstløytnant Per-Ivar Norman, etter fem år i stillingen. 

3300

Den nye «birkebeinerhøvdingen» er både født, oppvokst og bosatt på Ottestad ved Hamar. Sine marsjstøvler har Tore Ketil Stårvik hovedsakelig trådd i Hæren og han har bred erfaring fra inn- og utland i operative avdelinger og i staber. Hans siste stilling var hovedlærer i landoperasjoner ved Forsvarets stabsskole / Forsvarets høyskole. CV`en lister også sivil utdanning innen administrasjon og ledelse fra Universitet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Oberstløytnanten ser frem til å få møte flest mulig av Hedmarks og Opplands 3300 forsvarere, og han allerede møtt flere av dem under den nylig gjennomførte øvelse Bagn.

– For veldig mange mennesker betyr HV mye, noe interessen mange HV-soldater allerede har gitt meg viser. Jeg har møtt dem hos bilforhandleren i Vang, på ølfestival på Hamar og på gårdsutsalget i Stange. Alle motiverte, interesserte og kjent med at det nå er blitt ny sjef for distriktet, forteller 50-åringen.
Sikkerhet: «HV er den største leverandøren av territoriell sikkerhet på militær side.» ​

KRIGSFOREBYGGENDE

Han trekker frem flere sider ved HVs rolle; ikke minst hvordan et landsdekkende heimevern bidrar til den nasjonale krigsforebyggende terskelen. 

– HV er tidlig på plass så å si overalt og representerer en terskel for dem med uredelige hensikter. Derfor er operativ evne gjennom gripbare, kompetente og relevante avdelinger med lokal forankring som ledes på en solid måte stikkordene for distriktets leveranse. 

Han legger til at det gode operative resultatet HV-05 oppnådde under de to eksterne evalueringene i forbindelse med regionøvelse Mjøsa i juni og karakterene som ble gitt er et særdeles godt utgangspunkt han bygger videre på.

«BEREDSKAPSFAMILIEN»

Stange-gutten er særdeles opptatt også av den sivile dimensjonen ved det å være distriktssjef i Heimevernet. Det handler kort og godt om de sivile beredskapsaktørene på innlandet, med andre ord totalforsvarskonseptet.

– Heimevernets samarbeid med politi, fylkesmann, sivilforsvar og andre som bidrar til å beskytte mennesker og viktige samfunnsverdier på innlandet, er særdeles vesentlig. Samfunnssikkerhet og beredskap handler jo om flere enn oss i grønt, og Forsvarets militære organisasjon er jo bare en del av et større hele, som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med og ikke minst samarbeide med, understreker oberstløytnanten, som blant annet har gjennomført både et studium i nasjonal krisehåndtering og beredskap i regi av politihøgskolen og Forsvarets høgskole samt Forsvarets høgskoles kurs i strategisk krisehåndtering, som er et samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.   
Lokalkunnskap: «Det man ikke har av ferskest militær erfaring hos alle soldatene i HV-05, kompenseres med lokalkunnskap og trening i eget nærmiljø.»​

SAMTRENTE

Tore Ketil Stårvik mener at høy profesjonalitet og mestringsevne er den beste beskyttelse både fysisk og psykisk. Også om slike forhold som rammet Brussel, Paris eller Utøya skulle ramme oss igjen. Da må HV være klare, og HV må trene på det. 

– For min del har seks kontingenter ute gjennom de siste 20 årene lært meg at ingenting er viktigere enn grunnleggende soldatferdigheter og samtrente avdelinger.

FØRSTELINJA

– Jeg tror jeg kan engasjere og motivere HV-mannskapene og befalet for viktigheten av vår funksjon og vårt virke, som i en mer kompleks og utfordrende sikkerhetspolitisk virkelighet bare blir viktigere og viktigere. Heimevernet er vårt førstelinjeforsvar, og er den største garantisten for norsk suverenitet og territoriell kontroll. Kombinasjonen militær og sivil kompetanse med en lokal forankring er en enorm styrke. 

Oberstløytnanten mener Norge får veldig mye forsvar for en liten investering gjennom Heimevernet. Det vet HV-soldaten, og alle med verneplikt og førstegangstjeneste i bunn stiller opp når det kreves. Utfordringen blir derfor å utnytte tiden vi har maksimalt til relevant trening og øvelse. 

– Kvalitet må prege alt vi gjør, og det blir kanskje min viktigste oppgave som sjef, å sørge for gode rammefaktorer som økonomi, kompetanse, personell og materiell ispedd god ledelse fra distriktet og ned til den enkelte soldat.
Gripbare: «HV-05 skal virke og være klar»​

FANT

– HV må få ressurser til utstyr og trening for å være den relevante og gripbare ressursen som politikerne og samfunnet forventer at vi skal være. Når jeg i dag hører hva mine områdesjefer sier, så er Heimevernet om få år ikke lenger operativt og beredskapsklart om dagens ressurssituasjon videreføres. 

– Det er en situasjon som må kommuniseres til våre sjefer og til våre beslutningstagere, noe som forsvarssjefen understrekte særdeles sterkt i sitt fagmilitære råd. Og som ikke etterlot noe fnugg av tvil om Forsvarets økonomiske situasjon og framtidsutsikter. 

– Å fortsette å redusere strukturen av økonomiske årsaker blir uansett feil, for da sparer vi oss kun til fant. Det blir ikke mer forsvarsevne av en slik tilnærming – spesielt når moderniseringen og utstyret aldri kommer. Hæren er allerede for liten, og å redusere HV vil svekke landforsvaret og evnen til territoriell kontroll ytterligere. 

Behovet for tilstedeværelse og "boots on the ground" endrer seg aldri. Det skulle våre siste års engasjementer ute i internasjonale operasjoner ha lært oss!

Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, Mini CV:

  • 50 år gammel og bosatt med kona på Ottestad. Fire barn i alderen 12-28
  • Hæroffiser - utdannelse fra befalsskole, krigsskole og stabsskole/Forsvarets høgskole (herunder masterstudium)
  • Tjeneste nasjonalt: bred og årelang hærerfaring. Blant annet 10 års tjeneste i Nord-Norge i artilleribataljonen / Brigade Nord, stabstjeneste i Brigade Nord og i Hærstaben. Også tjenenestegjort i Vernepliktsverket (Hamar) og ved stabsskolen/Forsvarets høgskole (Oslo) som hovedlærer i landoperasjoner (2014-2015)
  • 2015-2016: stabs- og masterstudium ved stabsskolen/Forsvarets høgskole
  • Tjeneste utenlands: seks kontingenter (til sammen tre år) fra Libanon, Kosovo, Irak og Afghanistan (sistnevnte i 2013 ved det operasjonelle ISAF-hovedkvarteret i Kabul). Tjenestegjorde også ved det tysk-nederlandske korps i Tyskland fra 2011 til 2014 
  • Sivil utdanning innen administrasjon og ledelse fra Universitet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)​

Publisert 6. oktober 2016 20:16. av Ola K. Christensen, presse- og informasjonsoffiser i Heimevernet. Foto: Filip Østrem, Hæren. Sist oppdatert 6. oktober 2016 20:24.